Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Pokiaľ láska bolí,

tak to nie je láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 4 hostí Designed by:

Zdravotníctvo je výborný biznis - pre finančné skupiny PDF Tlačiť E-mail


Zdravotníctvo je výborný biznis - pre finančné skupiny

Kto ovláda naše zdravotníctvo? Je pravda, že zdravotníctvo len požiera peniaze? Aj o tomto sme hovorili s predsedom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petrom Visolajským.

Ilustračná snímka
Čo myslíte, ako vnímajú ľudia na Slovensku lekárov vo všeobecnosti po štrajkoch a výpovediach v roku 2011?

Pri výpovediach lekárov z r. 2011 sme mali 4 požiadavky – dodržiavanie Zákonníka práce, adekvátne platby od poisťovní zdravotným zariadeniam – nemocniciam, zastavenie privatizácie nemocníc a spravodlivé ohodnotenie lekárov, tak aby sa zastavil odliv týchto odborníkov do zahraničia. Ministerstvo zdravotníctva nám dokonca niekoľkokrát ponúklo navýšenie platov, ako sme žiadali, ale za cenu, že by sme súhlasili s privatizáciou nemocníc, čo sme vždy odmietli. O sile nášho protivníka svedčila tá obrovská negatívna mediálna kampaň proti nám, kde boli zvýrazňované len naše platy. Ale hlavným  problémom vo vyjednávaniach s politikmi bola práve požiadavka, aby poisťovne platili nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam reálne náklady za vykonanú liečbu. Nakoniec sme ustúpili z jedinej požiadavky – ustúpili sme len vo výške platov. Podobne o zásadovosti lekárov svedčí i nedávny príklad žilinskej nemocnice, kde sa lekári vzdali dokonca časti svojej mzdy, aby zachránili oddelenia pred ich zrušením. Myslím si, že vnímanie lekárov verejnosťou sa dosť zmenilo odkrytím spisu Gorila, kde celé Slovensko videlo, proti komu sme bojovali na jeseň roku 2011.

Prečo ale doktori nemajú navonok príliš pozitívne vnímanie, keď majú uznanie, tak skôr ide o jednotlivcov?

Systém slovenského zdravotníctva je zlý, nepreferuje dobrých a kvalitných lekárov, ale v nemocniciach a často aj v súkromných ambulanciách sú aj lekári, ktorí by tam nemali pracovať. Ale problém je v tom, že riaditelia za nich nemajú náhradu. Kvalitný lekár bude v nemocnici len vtedy, ak na jeho miesto bude čakať niekoľko záujemcov pred nemocnicou, vtedy si bude nemocnica vyberať len najlepších. Dnes ste pre riaditeľa ideálny doktor, ak nekritizujete, tolerujete riaditeľove alebo politické firmičky, ktoré v nemocnici pracujú, či už na ozdravných plánoch, alebo ide o upratovanie, predražené parkovanie, prestavby, dodávateľov liekov... Rovnako sú pre riaditeľov žiadaní takí, ktorí si radšej pýtajú do vrecka od pacienta, ako na výplate podľa transparentných kritérií kvality práce. A práve pre tieto požiadavky riaditeľov sú lekári z Lekárskeho odborového združenie pre vedenia  nemocníc nepohodlní.

Nebolo však moc počuť, že by LOZ, teda jednotliví členovia, kritizovali riaditeľov konkrétnych  nemocníc za nehospodárne nakladanie v určitých prípadoch. Veď aj nedávno Transparency Internacional Slovensko urobila analýzu o tom, ako vlastne nemocnice nevyužívajú riadne verejné súťaže....

Ak by som to mal vymenovať po jednom, tak by to bolo viac, ako je priestor pre tento rozhovor. Začnem od seba, v roku 2009 som ako predseda LOZ pri FN Nitra,  jednak u ministra Rašiho, ale aj následne za ministra Uhliarika aktívne vystupoval proti udalostiam vo FN Nitra, môžete si nájsť na webe môj otvorený list vtedajšiemu predsedovi vlády. Ak spomeniem len posledné dva roky, tak je to napríklad aktivita bratislavského LOZ, ktorou bol pochybný prenájom nemocničných parkovísk zastavený, rovnako ako pochybný prenájom pracoviska magnetickej rezonancie a CT na bratislavských Kramároch. A myslím, že každý si pamätá nie jednu kauzu v žilinskej nemocnici z pred 2 mesiacov, ozdravný plán a ďalšie pochybné kroky pána riaditeľa. Kvôli komu musel odstúpiť pán Tvarúžek, s ktorým sa spájajú viaceré kauzy pri českých nemocniciach? Jedine LOZ žiadal ministerstvo zdravotníctva, aby vykonalo ministerskú kontrolu v tejto nemocnici. Pre nás kauza neskončila, požiadali sme o konkrétne odpovede a netrpezlivo čakáme na závery tejto kontroly. Mohol by som pokračovať takmer každou nemocnicou. LOZ chce, aby sa korupcia vo vedení nemocníc začala riešiť, pretože hltá financie určené na liečbu chorých. O záveroch tejto štúdie, ktoré pomerne jasne naznačujú, že výberové konania v nemocniciach by mohli byť dopredu zmanipulované, tak na tieto závery som osobne v relácii STV pani ministerku upozornil krátko po ich zverejnení.

Zdravotníctvo ako celok každý rok vyrába straty. Dá sa to zmeniť aj bez nejakých zásadných reforiem? Ktoré by to mali byť a ako?

Čo je to zisk v zdravotníctve? Ak by som ako lekár zachraňoval vaše dieťa, budete sa pozerať na nejaký zisk? Zmysel mojej práce je prinavracať zdravie a zachraňovať životy, čo je pre spoločnosť nevyčísliteľný zisk. Ak uzdravím človeka vo veku 30 rokov, a tým zabezpečím, aby nebol do smrti invalid, aby nepoberal najbližších 40 rokov invalidný dôchodok a drahé lieky z poistenia, ale naopak ho vrátim do života, kde bude najbližších 40 rokov aktívne pracovať a odvádzať všetky odvody a dane, tak pohľad, že pri jeho zachraňovaní v danom momente som prekročil nejaký limit od poisťovne v sume, povedzme 500 euro, je smiešny. Aký zisk prináša armáda? Koľko eur ministerstvo spravodlivosti? Tým nechcem povedať, že zdravotníctvo je čierna diera. Ak my všetci ako občania máme zákonnú povinnosť odvádzať zdravotné poistenie poisťovniam a ak ja ako lekár mám zákonnú povinnosť ošetriť každého pacienta, a to podľa štandardov najmodernejšej medicíny a pritom poisťovňa, ktorej mesačne odvádzate poistenie nemusí zo zákona za toto liečenie zdravotnému zariadeniu zaplatiť, tak potom strata pri liečbe je logický dôsledok. Ide o to, čo zdôrazňujeme –  na slovenskom zdravotníctve absolútne neprimerane zarába pár finančných skupín s obrovským dosahom na politikov a práve to je ten dôvod, prečo sa lekárom nedarí 20 rokov slovenské zdravotníctvo zásadne zmeniť.

Čo by sa teda malo spraviť ako prvé na zlepšenie tohto neutešeného stavu?

Myslím si, že hlavná a najdôležitejšia zmena by mala byť v zdravotnom poistení. Ten prvotný impulz, ktorý by naštartoval zmeny v našom zdravotníctve, by mali byť adekvátne platby poisťovní za adekvátne vykonanú zdravotnú starostlivosť.

Myslíte si, že bez ďalšieho zvyšovania peňazí do zdravotníctva by mohol tento sektor hospodáriť vyrovnane?

Opäť sa dostávame k otázke, čo je ten výsledok - výstup, ktorý by sme mali sledovať v zdravotníctve. Nedostatok financií v slovenskom zdravotníctve vidím ako kombináciu nedostatočného financovania z pohľadu štátu, ale ďaleko väčší problém je obrovské ryžovanie niekoľkých finančných skupín v našom zdravotníctve. To sú tie straty financií v samotnom systéme.

Podarí sa teda tejto vláde, aby zdravotníctvo fungovalo bez ďalších zväčšujúcich sa dlhov?

Vychádzam z toho, čo som už povedal, slovenské zdravotníctvo je po 20 rokoch tam, kde je, kvôli zámernej a cieľavedomej neochote slovenských politikov tento systém zmeniť. Táto neochota politikov vyplýva z vplyvu finančných skupín, ktoré na našom zdravotníctve nenormálne zarábajú, preto im ten systém vyhovuje a koniec koncov ho i vytvorili. Obávam sa, že naše zdravotníctvo nebudú žiadni politici meniť bez toho, aby sme ich my občania nedonútili.

Niektorí opoziční politici hovoria, že zdravotníctvo je opäť pred kolapsom, nakoľko niektoré faktúry sú po splatnosti aj 250 dní. Je situácia taká vážna?

Slovenské zdravotníctvo je skutočne pred kolapsom. Zdravotný systém už škrípe dlho. Objem  dlhov je veľmi sporný, lebo napríklad, keď bol vyčíslený dlh nemocníc za posledných 10 rokov a koľko poisťovne nezaplatili nemocniciam za uznanú ale nezaplatenú liečbu, vyplynulo, že daný dlh nemocníc je menší ako suma, ktorú nedostali od poisťovní za ošetrenie ich poistencov. Koho teda sanujeme my všetci z daní? „Stratové nemocnice“ alebo ziskové poisťovne? Znova sa teda pýtam, prečo politici nechcú, aby ziskové poisťovne platili skutočné náklady nemocniciam? Avšak omnoho vážnejší ako finančný kolaps je kolaps personálny a odborný, ku ktorému slovenské zdravotníctvo speje.

Čo tým máte presne na mysli?
Peter Visolajský
Peter Visolajský
Sme jediná krajina OECD, kde za posledných 8 rokov klesol počet všeobecných lekárov a rovnako aj sestier. Uvediem len príklad, v novembri 2011 sa uskutočnil dvojdňový festival, kde nemecké nemocnice hľadali lekárov na Slovensku, za dva dni odišlo zo Slovenska 150 lekárov. Teraz v marci sa má konať tento festival znova, aktuálne daná firma ponúka 500 lekárskych miest. Kto tu zostane liečiť? A nejde len o plat lekára, ide o celkový marazmus v zdravotníctve. Ak lekár stratí nádej, že sa to tu zmení k lepšiemu, už nemá dôvod zostať. Momentálne vzhľadom na postoje pani ministerky, žiaľ, túto nádej lekári nevidia.
Niektorí ekonómovia hovoria, že problémom zdravotníctva je aj to, keď doktori stratové resp. málo ziskové úkony robia v nemocniciach a potom tie lukratívne v súkromných ambulanciách. Je to podľa vás taký problém a je to vlastne v poriadku?

Problém je, že je tak systém nastavený, je tak nastavený cieľavedome politikmi – v zdravotníctve sú ziskové veci – napríklad dialýza, záchranky, CT a MR vyšetrenia a laboratóriá, potom sú pacienti drahší na liečbu a lacní na liečbu. Pre ekonóma a vyznávača voľného trhu to asi nebude problém, ale pre mňa ako lekára a pre pacienta to problém je. Lebo ja mám liečiť každého, kto to potrebuje a ako to potrebuje a viete si predstaviť, že váš chorý príbuzný by bol pre nemocnicu stratový pacient? Ja ako lekár odmietam liečiť len to ziskové.  A to, že je nejaká vec v zdravotníctve zisková, je výsledok politikov. Napríklad záchranky boli stratové. Akonáhle niekoho na bratislavských Kramároch (sídlo ministerstva zdravotníctva) napadlo, že by to mohol byť dobrý biznis, zmenili sa zákony, zmenili sa platby a zrazu záchranky začali byť vysoko ziskové. Takmer všetky sa následne sprivatizovali, robili sa tendre, povznikali nové firmy a dnes máte v každom väčšom meste minimálne tri firmy - záchranky na to, čo v minulosti robila jedna štátna záchranka, ale za iné peniaze.

Nejde však o to, koľko je vlastne záchraniek, ale koľko sa vlastne na ne vynakladá, resp. koľko stojí prevoz pacienta a aj samotná úroveň tejto služby. Prišlo teda k takému nárastu výdavkov na záchranky, aby boli potom ziskové?

Ten počet záchraniek narástol práve preto, že bolo rozhodnuté, že záchranky sa stanú zo dňa na deň vysokoziskové. Pokiaľ neboli finančne zaujímavé, tak boli len štátne, potom niekoho napadlo, že by to mohol byť dobrý biznis, tak sa zmenilo financovanie, zákony a následne sa privatizovali. Scenár ako ho poznáme z Gorily.

S monopolizáciou poisťovní, ktorú zavádza vláda, ste nesúhlasili. Budete však aj proti tomu nejako aktívnejšie vystupovať? Alebo si myslíte, že to nie je až tak zlý nápad?

Netvrdíme, že myšlienka jednej poisťovne je zlá, hovoríme však, že systém, ako to chce dosiahnuť táto vláda, prináša prinajmenšom množstvo otáznikov. Požiadali sme pána premiéra Roberta Fica o stretnutie, kde sme chceli ponúknuť ďaleko jednoduchšie a finančne výrazne menej náročné riešenie. Naša snaha bola bez odozvy. V zásade si myslím, že ak nedôjde k iným zmenám, o ktorých som teraz hovoril, počet poisťovní zásadne problém slovenského zdravotníctva nezmení.

Čo konkrétne ste navrhovali ministerstvu a prečo to rezort neprijal?

Prečo to rezort neprijal a prečo nás pán premiér ani nevypočul, sa musíte spýtať ich. Navrhovali sme legislatívne riešenie, ktoré by bolo takmer zadarmo. Momentálne sa pri vyvlastňovaní hovorí o niekoľkých stovkách miliónov eur. Jednou možnosťou je zákon, podľa ktorého by poisťovne museli zaplatiť za adekvátne vykonanú liečbu cenu podľa zákona o cenách, čo je obsahom i Memoranda. Ďalšou možnosťou by bola legislatívna zmena, kde by súkromným poisťovniam zostalo len poistenie za nadštandard a základné zdravotné ošetrenie, ktoré garantuje každému občanovi ústava a zákon, by bolo financované z akéhosi štátneho zdravotného úradu, pretože zdravotné poistenie, ktoré všetci mesačne zo zákona odvádzame, je v podstate istá zdravotná daň a nie poistenie.

Mohli by pomôcť zdravotníctvu, keby sa zaviedli nejaké protrhové opatrenia? Teraz nemám na mysli len samotný zisk.

Ak by sme chceli o trhu v zdravotníctve hovoriť, tak musíme povedať, že je deformovaný dvoma zákonnými povinnosťami, a to povinnosťou bežného občana zo zákona si platiť zdravotné poistenie poisťovni a zákonnou povinnosťou lekára ošetriť každého pacienta, ktorý príde za ním, a to podľa najnovších štandardov medicíny. Ak by mal aspoň trochu fungovať trh, tak tieto dve zákonné povinnosti musia byť vyvážené treťou – teda, že poisťovňa, ktorá zo zákona dostáva od každého občana peniaze, musí zaplatiť za liečbu, ktorú lekár pacientovi poskytne, lebo mu to prikazuje zákon. Zdravotníctvu v tejto forme, ako ho máme, pomôže, ak by poisťovne museli zaplatiť za adekvátne poskytnutú liečbu ich klienta – poistenca. Vtedy by boli poisťovne nútené kontrolovať, čo daná nemocnica s pacientom spravila, či ho ošetrili správne a adekvátne. Ak by našla chybu v liečbe, nezaplatila by, adekvátna liečba by bola však hradená adekvátne. Čo by bol benefit pre pacienta aj nemocnicu, nepríjemné oproti dnešnému stavu by to bolo len pre zdravotné poisťovne,  a to je ten dôvod, prečo to politici nechcú, hoci sme to my lekári vydobili a je to súčasť Memoranda z konca roka 2011.

Kde bude však nejaká miera toho, že lekári nebudú zbytočne vynakladať peniaze na liečbu pacientov, keď by mali poisťovne všetko uhrádzať?

Nepovedal som, že by poisťovne mali uhrádzať všetko, poisťovne by podľa nás mali zaplatiť za adekvátne poskytnutú zdravotnú  starostlivosť. To slovo „adekvátna“ je veľmi dôležité. Lebo pri všetkej liečbe i diagnostike existuje istý oficiálny postup, ktorému sa v medicíne hovorí postup lege artis. Všetko, čo je s pacientom vykonané zbytočne alebo sa pacientom neuskutočnilo, ako malo, je postup non lege artis, čiže neadekvátne – to by poisťovne nemuseli platiť. Tým by sa dosiahol benefit pre pacienta i pre rozpočet, lebo poisťovne by konečne začali tlačiť na to, aby sa vykonávali len potrebné výkony a liečba. Už by sa vám nemohlo stať, že nejaký lekár by vám predpísal zbytočné lieky či vyšetrenie, lebo by to musel zaplatiť z vlastného vrecka pre neadekvátnosť.

Patrí zisk podľa vášho názoru do zdravotníctva alebo nie?

Zdravotníctvo nie je na podnikanie, zdravotníctvo má prinavracať zdravie a zachraňovať život. To sú hodnoty, ktoré sa nedajú síce vyčísliť, ale môžeme ich nazvať aj ziskom.  Ale ak sa pýtate na finančný zisk, myslím, že i pre ten je v zdravotníctve priestor. Ale nemôže sa od ziskovosti odvíjať to, či danému pacientovi zdravie prinavrátime alebo nie. Celé zdravotníctvo nemôže byť už od jeho podstaty postavené na finančnej ziskovosti.

Ale ekonomické zákony fungujú vždy v každom jednom sektore. To znamená, že keď nemáme dosť peňazí v zdravotníctve, tak nemôžeme potom prinavrátiť zdravie dostatočnému počtu ľudí. Na druhej strane je potom aj otázka, prečo by sa malo prinavracať zdravie všetkým zo spoločných peňazí, prečo by mali všetci prispievať fajčiarom na zdravotnú starostlivosť alebo niekto si nepripútaním v aute spôsobí oveľa väčšie zranenie, ako keby použil bezpečnostné pásy....

V zdravotníctve nefunguje základný ekonomický zákon – zákon, že spotrebiteľ sa rozhodne či danú službu chce alebo nie. Niekedy sa nemôže ani rozhodnúť, kde ju chce – teda, kto mu ju poskytne,  pretože ak budete mať vážny úraz, nebudete sa rozhodovať, či na liečbu budete mať alebo nie. A jednoducho vám život zachránia v najbližšej nemocnici. Nemôžete spájať ziskovosť systému s tým, aby sme mali dosť financií na liečbu. Takto zdravotníctvo  jednoducho  nikde nefunguje, ani fungovať nemôže. A preto je všade štátne. Štát zabezpečuje pre svojich občanov zdravotnú starostlivosť. Je to ústavné právo každého občana. Čo sa týka spolupodieľania na liečbe iných, ktorí si zdravie poškodzujú vedome. Znovu sa vraciame k súčasnému chorému systému financovania zdravotníctva. Ak sa pôjdete pozrieť na nejakú stavbu do USA, tak tam všetci robotníci budú mať prilbu, okuliare a rukavice, nebudete za celý deň ani raz počuť, že by nejakého robotníka v tejto veci napomenul vedúci. Viete prečo? Lebo ak sa nejakému robotníkovi niečo stane, jeho poisťovňa prvé, čo bude zisťovať, je, či mal ochranné pomôcky. Ak sa zistí, že ich nemal, poškodený si hradí plne zdravotné ošetrenie z vlastného vrecka. Pritom však netvrdím, že by sme sa mali zdravotným systémom USA inšpirovať. U nás to dnes nefunguje z jediného dôvodu, poisťovne to nemusia riešiť, lebo oni odvedú nemocnici za ošetrenie pacienta, koľko oni chcú, často aj nič. Ak by poisťovňa mala zaplatiť skutočnú sumu za liečbu, verte mi, že by sa začala zaujímať, či pacient dovtedy fajčil, či bol pri autonehode pripútaný, či mal obezitu, alebo či mal pri práci ochranné pomôcky. Jednoducho tento náš systém zdravotníctva učí ľudí nevážiť si ich zdravie. Lebo u nás máme zdravotníctvo naoko zadarmo.
12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information