Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Dôležité je premýšľať len o tom, po čom túžiš;

nie o tom, čoho sa obávaš.

Doreen Virtue

Online

Máme online 14 hostí Designed by:

Správa pre prítomnosť nášho bytia – Elina + Apukhe PDF Tlačiť E-mail

Správa pre prítomnosť nášho bytia – Elina + Apukhe

Táto správa pre nás je zhrnutie prichádzajúcich informácií za minulé dni. V tej svetelnej rýchlosti času vesmíru a potreby reakcie vyššieho Ja na tieto opísané udalosti, ostáva len jedno, kontrolovať, preciťovať dodatočne cez srdce.

Prečo je dôležitá táto správa pre nás? Všetky informácie, kódy,  ktoré prichádzajú z centrálneho slnka k nám na Gaiu, sú životodarné svetelné kvantové vlny, plné informácií pre našu terajšiu prítomnosť v čase a priestore. Komunikácia prebieha na viacerých úrovniach naraz, podľa potreby a schopnosti prijímateľa. Pre ľudstvo je dôležité vedieť, že nikto nie je vynechaný, každý je oslovený a všetci podľa slobodnej vôle sa rozhodujeme, čo urobíme s týmito informáciami.

Ako prebieha príjem a komunikácia?

Aby sme mohli pochopiť príjem a komunikáciu, je potrebné aspoň na oko tak trocha rozdeliť tieto úžasné duše vesmíru. Verte, toto rozdelenie je len imaginárne pre pochopenie určitých vecí, inak vieme veľmi dobre, že jeden bez druhého nedokážeme nič a sme stále v Jednote.

Prvá skupina ľudí: Sem patria všetci zobudení pracovníci svetla, ktorí vedome dokážu komunikovať s vlastným vyšším Ja ako aj ostatnými duchovnými, ale aj galaktickými spolupracovníkmi svetla, vzostupu. Ich vedomé zobudenie bolo dané už pri plánovaní tejto misie ich duše na Zem. Postupne, podľa vyčistenia sa od ega, prijatia bezpodmienečnej lásky do vlastného bytia, prijali a naďalej prijímajú prichystané dary centrálneho slnka. Sú to dary jasnovidnosti, jasnocitu, jasnopočutia, súcitu, schopnosti liečiť, pomáhať, radiť atď. s obrovskou láskou vo svojich srdciach. Prišli sem ako služobníci Svetla, prijali svoju službu ako posvätnú prácu na ochranu vzostupu Gaie so spoluprácou všetkými zainteresovanými pomocníkmi.

Druhá skupina ľudí: Sú to rovnako zobudení pracovníci svetla, ktorí sú na ceste prijať postupne všetky tie dary, o ktorých sme už písali. V tejto skupine sa nachádzajú jedinci schopní agitovať, viesť, radiť, ukazovať smer, rozdávať lásku ostaným podobne vibrujúcim dušiam. Často sa tu nachádzajú aj hľadajúci svoju identitu v rámci plánu duše. Ich srdiečka sú obrovské a plné lásky, svetla, spolupracujú so svojimi učiteľmi, duchovnými vzormi. Podporujú vzostup s úžasnými meditáciami, či už ako jednotlivci, ale aj ako menšie, či obrovské skupiny.

Kým v prvej skupine prebieha príjem ako aj vysielanie, vedomá komunikácia cez srdce pomocou už spomenutých darov vesmíru, v druhej sa pracuje cez stále sa silnejúcu sa intuíciu. Je úžasné vidieť, ako postupne prechádza z druhej skupiny do prvej. Ešte raz opakujeme, obe skupiny tvoria celok, jednotu.

Tretiu skupinu duší tvoria ľudia, ktorí nevedome, ale aj vedome odmietajú vzostup. V tomto prípade sú oslovené s informáciami centrálneho slnka ich duše. Rovnako majú voľbu pomáhať, odmietať, spolupracovať, vystúpiť z tohto bludného kruhu. Často u nich môžeme vnímať, že podvedome akoby boli v takom neutrálnom stave a občas v niektorých závažných situáciách priklonia sa, podporia pozitívny zámer centrálneho slnka. Sme šťastní, že je ich stále viac a je to len otázkou času, kedy ich vesmírne semeno života začne naplno klíčiť a nastúpi u nich plný duchovný rast.

Z nadhľadu Gaie, Centrálneho slnka, všetkých zainteresovaných pomocníkov vzostupu,  všetci sme v Jednote a vytvárame jednotný celok podľa zákona rezonancie. To znamená, že tieto hore uvedené skupiny tvoria jeden celok v Jednote a momentálne, ak ich niečo tkzv. rozdeľuje, tak je to len čas v tejto realite, poprípade nejaké sľuby, dohody, plány duší.

Možno sa pýtate, kto je Elina. Som duša, ktorá sa inkarnovala do tohto časopriestoru na Zem so sľubom pomáhať pri vzostupe. Do 21.12.2012 som pracovala samostatne podľa inštrukcií, ktoré som dostávala či už od archanjelov, nanebovzatých majstrov, Galaktickej federácie z Centrálného slnka atď. Mojou úlohou je pomáhať pri transformačných procesoch, chrániť Gaiu, jej vzostup. Po 21.12.2012 centrálne slnko s galaktickou federáciou zaistili, aby som začala spolupracovať s Apukhem, ako aj s ďalšími inkarnovanými dušami, ktorí tak tiež majú za úlohu maximálnou mierou pomáhať Matke Zemi pri jej vzostupe. Nezabudnime, že sme jej deti a Matka Zem veľmi túži potom, aby sme všetci jednotne dosiahli vzostup.

Nezabudnite, Boh je len jeden a my sme Jeho ruky. Všetko je len na nás. Elina.

Apukhe: Som nesmierne šťastný, že môžem spolupracovať s Elinou. Úplne nové možnosti práce a spolupráce nám prichystal vesmír. Budeme sa snažiť vás vždy informovať, čo sa deje okolo nás, v našom časopriestore ohľadne Gaii. Sami dobre viete, že nič sa nedeje náhodou. Aby sme dosiahli spoločný vzostup, je ešte pred nami veľa práce, čistenia, rozviazaní starodávnych sľubov, tvorenia, presvetľovania, uvoľnenie a odvádzanie duší a atď. Všetko, čo robíme, robíme pre nás s láskou v láske s podporou pracovníkov svetla v inkarnácii alebo mimo inkarnácie, našich svetelných rodín.

Je čas, aby sme všetci naraz vyžiarili s láskou v láske náš spoločný súhlas so vzostupom a dali najavo náš zámer so slovom: „DOSŤ“ bolo klamstiev, ilúzií, strachu .... všetko je LÁSKA, SME LÁSKA.

S láskou v láske napísal Ján Bálint  Apukhe 23.2.2013


Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint Apukhe. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Iba ozajstná láska nemá protipól

Tak ako básnici, hudobní skladatelia, textári a ostatní tvoritelia umenia, rovnako aj ja mám často potrebu dať krásu lásky nejako do písmenok. Som nesmierne vďačný vesmíru, životu za všetky moje nové uhly poznania, uvedomenia aj v tomto smere. Myslím si, že aj toto je cesta k vyšším vibráciám, cesta k vzostupu, ku šťastiu, k Jednote. Niekedy je ale dobré pozrieť sa na lásku aj inými očami, preskúmať emócie, ktoré nazývame „LÁSKA“.

Všetci máme v sebe zakódovanú lásku. Je to náš hnací motor vpred životom. Túžba po ozajstnej láske v našich srdciach je ako ten najsilnejší magnet vo vesmíre. Ako náhle nás zachytí táto nádherná a mocná sila, niet už úniku. V tom momente sa mení náš vnútorný svet na niečo krásne , úchvatné, opájajúce, nevysloviteľné, božské.

Určite ste si v názve článku všimli pomenovanie „ozajstná láska“.  Pravdepodobne sa pýtate: existuje aj láska ktorá je „neozajstná“? Nie sú všetky lásky ozajstné? Skúsme sa na to pozrieť spoločne z nadhľadu.

Lásku, ako emóciu v našich osobných životoch pociťujeme pomerne dosť často. Sami si hľadáme možnosti, aby sme mali tento pocit v našich vnútrach. Jednoducho povedané máme stálu potrebu cítiť v sebe lásku. Láska, emócia  je energia, ktorá nás dokáže uspokojiť na určitú dobu. Ak máme v sebe málo lásky, tak ju nejakým spôsobom začneme hľadať. Je to ako jedlo, smäd a ďalšie naše každodenné potreby k našej existencii. Rovnako aj lásku potrebujeme k nášmu každodennému životu. Bez lásky sme nešťastní, nedokážeme plnohodnotne existovať.

Na podvedomej úrovni vnímame najviac potrebu lásky.  Už ako novorodeniatka citlivo vnímame lásku matky, otca, rodiny. Rodičia mi dajú určite za pravdu, že ich hviezdička im ich lásku dokáže rovnako opätovať s jej pokusmi o hlások, s úsmevom, načiahnutými ručičkami smerom k ním.

Tak ako dieťa rastie, rovnako aj jeho vnímanie lásky sa zväčšuje. Nielen že dokáže dávať, ale aj stále viac lásky prijíma, vyžaduje. Časom, keď už nedostáva toľko lásky, pozornosti, začína si vytvárať samo nové lásky, vzťahy. Myslím teraz na svoje veci, hračky.  V tomto štádiu prijímania a tvorenia lásky sa dieťa podvedome naučí uspokojovať seba samého s emóciou lásky.  V praktickom živote, ako ste si určite všimli, toto uspokojenie nikdy nie je trvalé. Stále potrebuje viac a viac hračiek, noviniek do svojho života. Prečo? Nakoľko sú to neživé veci, ktoré nedokážu vyžiariť lásku.

Rovnako je to aj s dospelými. Aj oni pri absencii lásky hľadajú nahrážky lásky cez svoje hračky. Či to je PC, auto, TV a podobne. Je to jedno, či si kúpime to alebo ono, všetky tieto  hračky  dospelých len čiastočne nahradia potrebu lásky a tak trvanlivosť šťastia, lásky je ako u nich alebo u detí časovo minimálna.

Pokiaľ si chceme takouto formou doplniť chýbajúcu lásku, časom prichádza protipól lásky. Najčastejším dôvodom jeho príchodu je, že nedokážeme utiahnuť finančne tieto umelé drogy lásky. Viete čo je protipólom lásky? Je to závisť a neskôr nenávisť.

Je to jedno, či je to dieťa, dospelý. Všetkým, ktorým podvedome chýba láska, majú deficit uspokojenia s touto nevinnou emóciou a tak im prichádza na pomoc protipól lásky. Stále častejšie hľadáme trvalé uspokojenie, lebo v našom podvedomí je zakódovaná potreba ozajstnej lásky a tak hľadáme a hľadáme.

Prichádzajú aj lásky cez srdce. Vzťahy na ktoré nikdy nezabudneme. Bozky, milovania, dotyky, sklzy šťastia ale aj bolesti, nedokončené rozhovory, vysvetlenia, otázniky.  Strmhlavo hľadáme odpovede na našu najjednoduchšiu otázku „prečo“. Rovnako dávame nové šance novým láskam dúfajúc, že tento krát to bude lepšie, krajšie, naveky.  Nikdy nemyslíme na to, že táto láska je len na nejakú určitú dobu a nakoniec často to tak aj dopadne.

A opäť hľadáme odpoveď „prečo“?  Už nehľadáme vinu len na jednej strane ale rovnako sa pýtame aj samých seba. Niektorí z nás sú akoby vo večnom kolotoči lásky, kde sa menia len aktéri, ale ten kolotoč sa točí rovnako stále dookola, rovnakou rýchlosťou a nič nové neponúka.

Ak si opäť dáme otázku prečo, tak verím, že sa konečne dopracujeme ku konečnej odpovedi na našu otázku: čo je vlastne začiatok  OZAJSTNEJ LÁSKY? Je to BEZPODMIENEČNOSŤ LÁSKY.  Či už ju dávame alebo ju prijímame mala by byť bez podmienok. Čím viac podmienok v láske máme, tým sú naše lásky viac  a viac nedokonalé, nešťastné. Teraz ma napadá jedna veta, myšlienka, ktorú som dosť často počúval od starších ľudí, ktorí spolu vydržali celý život. Vy mladí nič nevydržíte, vy ihneď utekáte z jedného vzťahu do druhého, pozrite sa na nás a berte si príklad z nás!!! Raz som sa takéhoto človeka opýtal, či je šťastný a má v sebe lásku, a či bola jeho láska stála, ako v dobrom tak aj v tom zlom, počas celého jeho manželstva. Túto  odpoveď som dostal: o čom rozprávaš, láska je pre mladých zaľúbených, potom prichádza len úcta jedného k druhému a udržanie rodiny a jej harmónie.

Keď som si tak všímal rodiny v mojom okolí a porovnával ich šťastia a lásky, dospel som k tomu, že najčastejšie merali lásku a šťastie  cez peniaze, majetok, akademický titul a nikdy nie cez srdce. Aj keď ostali spolu na celý život, tak to bolo len kvôli tomu, aby sa nedelil majetok.  Čiastočné naplnenie šťastím cítili len vtedy, keď  boli  splnené ich podmienky lásky. Aj v dnešnej dobe to funguje podobne. Rôzne podmienky, očakávania, ilúzie sú základom vzťahov, ktoré nakoniec dopadnú tak ako to väčšinou vidíme.

Láska bez podmienok naozaj nemá svoj protipól. Je to čistá esencia, ktorú každá duša cíti, vníma, je na ňu napojená. Preto ju stále hľadáme, je ako magnet.  Naše podvedomie nám ju dovtedy, pokiaľ ju nenájdeme, stále pripomína. Je to ako vôňa, ktorú cítime a ideme za tou vôňou. V našich srdciach cítime jej dokonalosť, čistotu, volanie.  Láska bez podmienok je ako ružový púčik, ktorý čaká na pravé svetlo, vibráciu, aby sa mohol otvoriť.

Nebojme sa hľadať tento púčik, nemáme čo stratiť. Táto dokonalá krása, vôňa, emócia nie je len na krátky čas, ale na celý život. Ponúka nám trvalé šťastie, úsmev, nadhľad, pocit istoty, vášeň, komunikáciu bez strachu, prepojenie dvoch sŕdc, tiel, duší.

Napísal: Ján Bálint   16.10.2011

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information