Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Dôležité je premýšľať len o tom, po čom túžiš;

nie o tom, čoho sa obávaš.

Doreen Virtue

Online

Máme online 8 hostí Designed by:

AA Gabriel a AA Naděje - Naslouchání srdeční čakře PDF Tlačiť E-mail

AA Gabriel a AA Naděje - Naslouchání srdeční čakře

Poselství od Archanděla Gabriela a Archanděla Naděje - přijala Natalie Glasson 04/02/13

"Milovaní Archandělé Gabrieli a Naděje, volám vaši láskyplnou přítomnost, aby stanula přede mnou a zabalila mne zcela do vaší bezpodmínečné lásky. Když přijímám vaši lásku, podporu a jasně zářící světlo, povzbuzuji svou vnitřní pravdu, aby se stala i mou vnější pravdou rozvíjející se z mého nitra.

Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, žádám vás a svoluji, abyste vylili na celé mé bytí svou hluboce milující energii, ale zejména do mé srdeční čakry a také do mé planetární srdeční čakry, solární srdeční čakry, galaktické srdeční čakry, univerzální srdeční čakry, multiuniverzální srdeční čakry a mé kosmické srdeční čakry. Žádám, aby vaší hlubokou andělskou láskou byla má srdeční čakra aktivována, probuzena a doširoka otevřena. Mým největším přáním a záměrem je propojit se se svou srdeční čakrou plněji a stát se jedním s energií svého srdce, se vším, co srdce umožňuje a poskytuje, aby mi pomohlo. Žádám, aby má srdeční čakra byla harmonizována, léčena a aby se manifestovala skutečná jasnost, aby má srdeční čakra byla křišťálově čistou studnicí bezpodmínečné lásky. Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, veďte mě a ukažte mi, jak mohu umožnit své srdeční čakře, aby byla křišťálově čistá a plná mocné energie jasnosti a pravdy.

Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, žádám vás, abyste pracovali s mou duší, aby se vyjasnil jakýkoli zmatek, nedorozumění a chybná pojetí, která mohu mít vůči sobě sama a své srdeční čakře. Umožněte energii či pohledu, který mi brání pohlížet a chápat svou srdeční čakru jako ryzí a čistou studnici pravdy bezpodmínečné lásky a jasnosti. Má srdeční čakra je božsky sladěná, propojená a v jednotě s mou duší, má srdeční čakra je mocným zdrojem vedení v mé realitě.

Už si nepřeji kráčet po své duchovní a fyzické cestě na Zemi slepý k vedení svého srdce a duše. Už si nepřeji zažívat slepotu, i když mám schopnost vidět, naslouchat a rozumět božskému a pravdivému vedení své duše a své srdeční čakry. Má srdeční čakra je vyjádřením mé duše, jejím vedením, moudrostí a božským plánem pro mě zde na Zemi. Nyní žádám a volím si být jedním se svou srdeční čakrou, naslouchat, vidět, cítit a přijímat vše, co mi má duše skrze srdeční čakru nabízí.

Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, když v jednotě pracujete s mou duší, srdeční čakrou a mou božskou vnitřní pravdou, prosím, odstraňte veškerou slepotu, která mi nedovoluje vidět pravdu a jasnost mé srdeční čakry a duše. Prosím, odstraňte veškerou hluchotu, která mi nedovoluje slyšet a naslouchat mé srdeční čakře a duši s křišťálově jasným porozuměním. Prosím, odstraňte všechny energie a pohledy, které mi zabraňují v komunikaci a sdílení bezpodmínečné lásky mé duše a srdeční čakry. Už si nepřeji či nevolím jít cestou, kde stále zažívám oddělenost od své duše a srdeční čakry, přeji si a volím si být jedním se svou duší a srdeční čakrou a zažívat božské vedení, hlas, pocity a pravdu své srdeční čakry a duše s křišťálově čistou jasností, aby každý krok, čin, rozhodnutí a myšlenky, které vytvářím, byly zformovány z hlubokého a opravdového vědění, vedení a pochopení v mém nitru.

Jsem si zcela a naprosto vědom, že právě teď je čas, abych skutečně umožnil celému svému bytí, energetickému systému a tělům, vědomí, čakrám, mysli a emocím, aby se probudily do pravdy mého bytí. Ale zejména je nyní božsky načasováno, že vidím, vnímám, uznávám a přijímám svou pravdu, vnitřní vedení a jasnost s lehkostí v každém okamžiku svého života. Již nejsem obklopen mlhou nevědomí, zapomnění, iluzí a zmatku, zcela vymazávám toto vědomí a existenci, volím si přijmout sebe sama jako bytí pravdy, nepodmíněné lásky a božského vyladění na stálou schopnost vidět, vnímat, naslouchat, uznávat a přijímat vedení a jasnost své srdeční čakry a duše s naprostou lehkostí v každém přítomném okamžiku.

Nyní vidím,
nyní naslouchám,
nyní uznávám,
nyní přijímám,
nyní vnímám pravdu, božské vedení a přítomnost své srdeční čakry a duše.

Milovaný Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, žádám vás společně se svou srdeční čakrou a svou duší, abyste mi pomáhali tím nejshovívavějším způsobem. Děkuji s hlubokou vděčností.'
"
Milované majáky světla na Zemi, přicházíme k vám jako spojené vědomí a láskyplná energie Archanděla Gabriela a Archanděla Naděje. Hluboce si přejeme se s vámi podělit o naši invokaci, abychom podpořili rozvoj, neustávající probouzení a objevování vaší srdeční čakry. Je pravda, že jako maják a příklad Stvořitelovy lásky na Zemi už nemůžete na Zemi kráčet či bloudit jen tak bezcílně, činit rozhodnutí a volby vycházející z vašich tužeb, mysli či ze zvyku. Nyní je čas, abyste poznali plněji svou srdeční čakru a její božský účel a roli ve své realitě. Slovo 'bezcílně' je nesmírně důležité, protože v minulosti jste možná nezažili hnací sílu a jasný cíl jako energii, která sídlí ve vašem srdci, abyste dosáhli toho, co je správné a nutné. Nyní je čas, abyste zacílili svou energii ze srdce, stejně jako když zacilujete záměr do centra svého srdce. Je čas starat se o svou srdeční čakru a odstranit štíty, mlžný opar a zdi, které vám možná zakrývají zrak a sluch, abyste se mohli plněji propojit v jednotě se svou srdeční čakrou a duší.

Je také zásadní, abyste si dovolili zaměřit se na naslouchání všemu kolem vás i ve vás.
Existuje aspekt lidství, který je lenivý a schází mu schopnost naslouchat. Když si dovolíte naslouchat pravdě v sobě a kolem sebe, nevyžaduje to žádný z vašich moderních přístrojů či technologií, aby vám pomáhaly a ve vaší realitě vás podporovaly. Dovolte si naslouchat Stvořitelovu univerzu; vše, co žádáte, potřebujete a přejete si pochopit je v tichu, energii, světle a lásce tohoto Stvořitelova vesmíru. Vždy je tu aspekt vašeho bytí, který je vyladěn a naslouchá univerzu, ale nyní je třeba tuto schopnost a přirozený instinkt rozvíjet, rozšířit a vědomě prožívat. Tím, že každý bude naslouchat Stvořitelovu vesmíru, tím budete vědomě shromažďovat a manifestovat vědomí moudrosti, vědění a pochopení, které umožňuje osvícení a rozpuštění všech aspektů reality, které se zdají být problematické, ať už jde o vaši osobní realitu či realitu, kterou spoluvytváříte s každou duší na Zemi. Spíše než vycházet z vašeho vlastního vnímání, zvyků a myšlenek, abyste vytvářeli obecné vědomí Země, mohli byste vycházet z moudrého vědomí ve Stvořitelově vesmíru, aby proniklo do obecného vědomí a obecného spolutvoření lidstva.

Je také na místě naslouchat prostředí a lidem kolem vás; často vytváříte energie a přitahujete lidi do své reality a přesto nenasloucháte poselstvím, která předávají energeticky. Někdy, když nasloucháte energiím a lidem kolem sebe, dokonce i prostředí svého domova či pracovního prostoru, začnete si všímat harmonie či disharmonie. Možná je to něco tak jednoduchého, jako že vám neslouží určité barvy nebo vibrace lidí kolem vás se vám pokoušejí ukázat určité oblasti, kde je třeba vaší pozornosti a růstu.

Skvělým cvičením je také naslouchání svým vnitřním energiím, svému vnějšímu prostředí a naslouchání Stvořitelovu vesmíru, bez posuzování pozorovat podobnosti a rozdíly, které lze zaznamenat. Nezapomeňte, že neposloucháte jenom svýma fyzickýma ušima, ale i svýma vnitřníma ušima, podobně máte vnitřní schopnost vnímat a brát na vědomí, dokonce máte schopnost vědět nebo rozumět. Můžete toho dosáhnout tím, že si ve svém bytí udržíte prostor klidu, pozorování, bdělosti a vědomí. Pamatujete-li si, když vám někdo naposledy nahlas četl, i když jste měli v úmyslu poslouchat, vaše mysl se možná zatoulávala k jiným myšlenkám, vaše emoce možná vytvářely nesouvisející pocity, možná jste nebyli zcela přítomní, pozorovali jste a napojovali se na čtoucí osobu a říkaná slova. Možná jste si poté nebyli schopni vzpomenout, co bylo řečeno. Kdybyste si bývali dovolili být v onom okamžiku plně přítomní, byli byste vystupňovali svůj zážitek a také byste byli schopni si vzpomenout či přehrát vše, čemu jste rozuměli a co jste zažili. Zaměření se a dovolit si být přítomen a také pozorování vám umožňuje naslouchat na mnoha energetických úrovních a tím i získat vnitřní vedení svého srdce, duše, prostředí, lidí a Stvořitelova vesmíru. Díky schopnosti jasně a pravdivě vidět, naslouchat a vnímat svou vlastní srdeční čakru a srdeční čakru každého člověka se v zemské realitě projeví větší přítomnost lásky, aby ji mohli zažít všichni. Prožitek lásky bude vaším tvořením, ukotvováním a projevem. Každý čin, krok, myšlenka, proces a reakce, kterou učiníte, ovlivňuje vzestup vašeho vlastního bytí i lidstva, takže je správné, když si dovolíte opravdu naslouchat na hlubší úrovni všemu, co je ve vás i kolem vás a pak si na základě soudnosti a vnitřního vědění vyberete takové kroky a činy, které opravdu chcete.

Když říkáme naslouchejte, myslíme tím naslouchání vašimi smysly, naslouchání energii či energeticky.

S hlubokou bezpodmínečnou láskou

Archanděl Gabriel a Archanděl Naděje (Hope)

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Prevzaté z: http://www.transformace.info/

 


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Hojnosť nie len pre vyvolených


Mať všetkého hojnosť v dnešnom svete pravdepodobne ani neexistuje. Skoro každý z nás chce, túži mať  ešte niečo navyše. Podvedome ako náhle dosiahneme, získame niečo nové k nášmu pocitu hojnosti, za krátku dobu sa vynorí otázka „ čo ešte potrebujem k môjmu šťastiu“ ?

Je  jedno, či ten človek je bohatý, alebo chudobný. Všetci máme rovnaký problém. Rozdiel je len v tom, ako a v čom vnímame chudobu, respektíve potrebu hojnosti. Najčastejšie myslíme na peniaze.  Často  to pritom ani nie je o peniazoch, ale o vnútornej, pocitovej potrebe finančného zabezpečenia, istoty.  Ďalší  viac vnímajú potrebu hojnosti  v duchovnej, duševnej, citovej, mentálnej sfére.

Či je to už tak, alebo onak, treba si uvedomiť, že ako náhle dosiahneme ďalšiu hojnosť, sme zrazu šťastný.  Kto je vlastne vtedy šťastný?  Ja ako moja duša, alebo moje ego?  Na to si sami dajte teraz odpoveď.

Niektorí z nás sa boja hojnosti. Aby ste ma pochopili, nechápu skromnosť v hojnosti. Vieme veľmi dobre, že vesmír nám všetko dá o  čo len požiadame. Ak poviete som skromný a mne stačí len toľko, tak naozaj dostanete len toľko. Takýto skromní ľudia si často  ešte povedia „ veď Boh pozná moje potreby a všetko mi dá “ ,myslím teraz aj na financie. Potom sa čudujú, že nedostali nič na viac a stále pokračujú vo vychodených koľajach ich skromnej hojnosti. Aj keď si vyžiadajú viac hojnosti, skôr nedostanú viac, alebo ešte menej  dostanú. Prečo? Odpoveď dostanete neskôr.

Potom sú tu ľudia, ktorí večne chcú viac. Sú pracovitý, stále pridávajú nové ciele a zároveň frflú, že je to stále málo. Sú zaslepený a vôbec nevnímajú, že dostali dostatok hojnosti sily, zdravia a nápadov, aby si uskutočnili svoje sny.

Ďalšou kategóriou sú duše, ktoré rovnako pracovito pracujú, drú ako kone a zároveň nikdy nemajú peniaze. Veľmi sa mi páči s akou ľahkosťou prijímajú výhovorku, asi to bude moja karma.  Aj by chceli hojnosť v niečom, ale sami v sebe to popierajú, vlastne nechcú. Boja sa, je to strach zo zodpovednosti. U niektorých to vidno.  Nechcem ich hádzať do jedného vreca,  ale väčšina  keď zrazu má peniaze, tak ihneď od šťastia oslavujú a tak to prejedia, prepijú a opäť sú na začiatku. Radi sa aj ľutujú, čím naozaj chcú len na seba upozorniť. Ani oni zatiaľ nepochopili základ princípu hojnosti.

Potom sú tu ďalší , ktorí len snívajú, rôzny hráči, gambleri atď. . Vidia len vidiny hojnosti v peniazoch a rovnako nechcú pochopiť svoju cestu k hojnosti.

Rovnako sú tu zastúpený aj bohatý, ktorý aby svoje bohatstvo udržali alebo zväčšili, rovnako hľadajú svoje cestičky ako to dosiahnuť. Viete, že aj oni majú niečo spoločné s chudobnými.

Nakoniec pridávam ľudí, duše, ktoré hľadajú cestu k hojnosti cez duchovno. Chceli by pracovať na sebe, ba niektorí aj pracujú, skúšajú a predsa sa im nedarí.  Zaoberajú sa   duchovnými disciplínami, chodia na prednášky, kurzy, semináre, čítajú rôznu literatúru a predsa im  hojnosť akosi uteká pred nosom.

Akokoľvek by som to rozoberal, všetci hore uvedení hľadači hojnosti majú jedno spoločné. Či si to už priznajú alebo nie, sú nešťastní.  Chýba im harmónia v srdci a tak nedokážu vytvoriť šťastie vo svojich Tu a teraz.  Dajte si len jednu otázku. Čo je ten základ, tá vaša osobná najzákladnejšia potreba, ktorú naozaj potrebujete ku svojmu najzákladnejšiemu šťastiu?  Len si to skúste s veľkou úprimnosťou pomenovať. Keby ste sa museli na rýchlo  sťahovať, utekať, lebo vám ide o život, čo by ste chceli zobrať so sebou? Čo vás teraz napadlo?  Máte na to presne minútu!

Pokiaľ ste tú minútu dodržali , tak vám naskočilo niečo, alebo nič, chaos. Tak to je to,  čo je vo vás a podľa toho vlastne žijete. Veľmi veľa to svedčí o vašom vnútornom živote, o vašom bohatstve, o vašej najzákladnejšej potrebe k vášmu šťastiu, harmónii. To ostatné čo máte je dar navyše, čo si ani neuvedomujeme.

Ďalšou takou chybou je aj to, že sa nedokážeme poďakovať. Nevnímame potrebu vďaky. Keď dostaneme niečo, dar od niekoho tak sa zo slušnosti  poďakujeme. Možno je to aj úprimné poďakovanie, no časovo do kedy vnímame, pociťujeme túto láskyplnú vďaku?

Z toho všetkého vyplýva, že pokiaľ chceme prijímať bohatstvo vesmíru, potrebujeme jednoznačne zmenu myslenia, transformáciu. Vesmír nám naozaj stále dáva len to najlepšie pre nás. Ak hovoríte, že to nedostávate, je to len pre to, lebo to nechcete prijať, alebo to nevnímate, že je to dar vesmíru, je to hojnosť vesmíru.

Začnite pracovať najprv na sebe. Zistite základné potreby vášho šťastia a prijmite toto šťastie do vášho srdca a prepojte to s vašou dušou. Ako náhle to urobíte, zistíte, že šťastie nebudete pociťovať len sporadicky, ale stále. Budete ako slniečko, ktoré rovnako stále vyžaruje svoje nádherné lúče. Toto vám zaručí, aby ste stále v sebe cítili harmóniu, istotu, lásku.

Keď nájdete vaše základné šťastie so všetkými atribútmi, začnete, alebo pocítite túžbu, čo je ďalší krok  ďakovania. Áno, ďakujte, ďakujte, ďakujte za všetko. Ďakujte za to, že ste ráno vstali a mohli ste sa na seba pozrieť do zrkadla, za svoje zdravie, prácu, rodinu, priateľov, láskyplné pocity, ale aj za veci ktoré sa vám nepáčia, nestotožňujete sa s nimi.  Je to veľmi dôležité, aby ste ich prijali ako súčasť vašej cesty k Jednote, ku trvalému šťastiu, láske.

Ďakujte za svoje myšlienky!!!!!!  Vaše myšlienky sú ako mapa. Ukazujú, kde sa nachádzate na svojej ceste. Myšlienky prezrádzajú čo vás trápi, alebo čo vám prináša trvalé šťastie. Poctivo svoje myšlienky  celý deň  vnímajte z nadhľadu. Nenechajte sa do deja myšlienok vtiahnuť. Vtedy naozaj  zistíte, čo,  kedy a ako máte robiť a udržíte v sebe permanentne lásku, šťastie, zdravý úsudok, správne rozhodnutie.

Pokiaľ udržíte túto nádhernú láskyplnú harmóniu šťastia, vďaky v sebe, to vám dá  vnútornú istotu, silu na uskutočnenie vašich ďalších zámerov.  Tento harmonický stav   /  nie naše denno-denné rôzne emočné výkyvy !!!!! / nám umožňuje odomknúť brány hojnosti.


Ak ste to teraz pochopili, tak ste už bohatí, nakoľko ste len   BOH   A   TÍ ,  ktorí to pochopili a prijali.

Prijímate dostatok hojnosti, lebo ste vstúpili do toku hojnosti :  DOST   A  TOK !

Pochopili ste, že hojnosť je uvedomenie si svojich dostatkov všade a vo všetkom cez lásku a šťastie s vďačnosťou.  Dostatok je aj cesta  -  DO  STATOK.

Prajem vám z celého srdca dostatok hojnosti vo všetkom, po čom len túžite.


 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information