Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Krása v hlave je dočasná.

Krása v srdci je večná.

Janko B.

Online

Máme online 8 hostí Designed by:

Mistr Kuthumi - Svoboda z potlačování PDF Tlačiť E-mail

http://files.cestakduze.webnode.cz/200005817-180931902e/kuthumi2.jpg


Mistr Kuthumi - Svoboda z potlačování


Přicházím k vám s obrovskou láskou, abych vám pomohl a zlepšil vaše duchovní praktiky a prožitky na fyzické Zemi. Mnohé bytosti z vnitřních rovin vám projevili intenzivní a rozpínavou lásku, s obrovským soucitem  pro cestu, kterou teď postupujete na Zemi.

Představuji si každého z vás, jak stojí v krajině s velkým kusem země před sebou. Minulý rok a ještě i poté jste vyživovali půdu na zemi a zasévali semena, abyste vytvořili šťavnatou zelenou louku, která vyroste vysoko a silně. Jak se díváte upřeně na zemi, uvědomujete si drobounké aspekty života vystupující z půdy, vaše louka začíná kvést a teď máte i čas všímat si, jak vaše louka roste, a pečovat o její potřeby. Někdy uvidíte, že některá místa na louce byla znečištěna, takže potřebují nově osít. Jindy objevíte bohatsví hojnosti, které kvete, aby přineslo výborné ovoce do vašeho světa a těla. Louka se může stát nejkrásnější zahradou růstu, krásy a zážitků nebo se pro vás může stát i namáhavým břemenem péče, protože se budete snažit vytvořit něco plodného, abyste vyživili své tělo. Rozumím tomu tak, že je to nová fáze vzestupu, kdy už nebude více zapotřebí, aby nějaké aspekty vaší reality byly břemenem nebo bojem. Hleděli jste si půdy dobře a zaseli jste semena s láskou, což symbolizuje duchovní praktiky a porozumění, kterého jste dosáhli nejenom v tomto životě, ale i v předchozích. Nyní je čas zabezpečit, aby se práce a pečující péče, kterou jste podnikli v minulosti, projevila do krásy, plodnosti a výživy. Kdybyste nečinně seděli s postojem, že práce byla vykonána, a že jednoduše budete sklízet odměnu, pak možná zjistíte, že je vaše úroda nebo louka pustá a holá. Jestliže něco roste od semene, aktivuje energii své životní síly a projevuje se v jakékoliv formě, bude potřebovat vaši pozornost, lásku a péči, která je skvěle zapotřebí a směřována. Příliš mnoho pozornosti může způsobit, že vaše louka bude nepoddajná nebo tvrdá, protože dáváte příliš mnoho překážek a omezení pro růst své louky. Pokud budete pokračovat s výživou a péčí o svoji louku s láskou, záměrem a vizí, která je flexibilní a ve spojení s loukou a tím, že poroste z energie životní síly a s ní, pak budete schopní vytvořit a vyživovat zemi, která pro vás průběžně ponese ovoce.

Je to milující péčí k sobě sama, svým světem, svojí realitou a vnitřním bytím, že umožníte sami sobě prožívat vše, po čem toužíte. Teď je doba láskyplné péče k sobě sama, být jemný se sebou a se svými energiemi, protože si neuvědomujete, že jste právě dokončili hlavní cyklus transformace. Cyklus, který má mnohonásobný význam a účel pro vás a pro celé lidstvo. Cyklus, který vám umožnil pracovat skrze fáze karmy, iluze a potlačení na mnoho úrovních své bytosti. Dovolte sami sobě udělat si čas využít nebo dokonce mít prostor pro rozjímání toho, čeho jste vy i lidstvo právě dosáhli. Přesunuli jste se přes mocný a náročný cyklus, který si vyžádal hodně vašich sil a soustředění, abyste umožnili se posunout a sblížit se opět se Stvořitelem. Musíte být unavení jako když se unavený bojovník vrací domů z bitvy, protože jste dokončili cyklus, který jste dlouho očekávali, že dokončíte. Je to téměř jako kdyby celý vesmír Stvořitele se teď hluboko nadechl a s povzdechem vzdychnul. Vzdychnutí umožňuje rekalibraci a nový způsob existence, aby se uvnitř vaší bytosti projevilo to, co vyžaduje čas, aby se vyvíjelo, stalo se božským zvykem uvnitř vaší bytosti. Můžete být unavení, dovolte si odpočívat, možná potřebujete výživu, najděte to, co potřebujete a pečujte o své energie a bytost jako přípravu pro další probuzení. My, vaši průvodci a vaše duše teď od vás nežádáme tak moc, žádáme vás, abyste si byli vědomi potřeb všech aspektů své bytosti a chtěli pěčovat o sebe s láskou a soucitem. Skrze svoji citlivou lásku a soucit sami k sobě si umožníte rozvinout krásnou fázi svého vzestupu.  

Cyklus, kterým jste prošli, udržoval silné aspekty a energie potlačení, iluze a karmy, věřím, že budete pokračovat prozkoumáváním těchto tří kvalit, ale na jiné energetické úrovni, která vám umožní snáze z nich vytvořit lásku. Možná ucítíte, jako byste byli potlačeni ve svém fyzickém životě, ale vaše duchovní bytost a moudrost je vámi také potlačena, dokud si neuvědomíte, že jste připraveni přijmout celou a úplnou pravdu. Pouze jediné vám umožní úplné spojení a prožitek pravdy Stvořitele, je to uvědomění, že jste byli potlačeni ve svých duchovních schopnostech a dovednostech, což bylo zvykem po dlouhé časy. S tímto uvědoměním přichází hlubší a čistší realizace, což je to, že jste připraveni přijmout vše, čím jste. Dovolte sami sobě na okamžik popřemýšlet o mých slovech, přemýšlet nebo procítit uvnitř své bytosti, zda-li věříte, že jste schopni přijmout vše, co jste.  

Pak si vzpomeňte na má slova na začátku mé komunikace popisující, jak stojíte před loukou, která roste a rozvíjí se v důsledku vašich minulých činů a pozornosti. Již jste vytvořili platformu, kde věříte, že máte něco vyživovat a o něco pečovat uvnitř své bytosti a sdílet to s ostatními; tato platforma je víra, kterou lze také interpretovat jako uvědomění, pokud je doprovázeno hlubokou vědomostí. Uvědomění, ať už malé nebo velké, vám umožní uvolnit aspekty sama sebe, které potlačujete, aby mohla nastat svoboda a prožitek vnitřní svobody. Na Zemi objevujete svoji svobodu; jste bytosti světla bez omezení, takže vaše svoboda je za omezeními a hranicemi, zatím se někdy bojíte poznání malého množství své svobody. Jste si vědomi toho, jak se potlačujte a obzvláště duchovně?  Jste si vědomi toho, jak vaše potlačení vašich schopností, znalostí a vnitřní síly vytváří celou realitu potlačení, kontroly a nedostatku ve své realitě a realitě mnohých? Když sami sobě dovolíte žít na Zemi jako bytost světla se svobodou ve své realitě, svět se začně posunovat, aby se s vámi spojil, s vibrací, kterou vyzařujete. Další uvědomění je, že Země se konstantně spojuje s vámi a všemi aspekty Stvořitele na Zemi. Tvoříte z vnitřku své bytosti, Země se spojuje s touto tvorbou, aby se projevila podle množství svobody, kterou nabízíte a dovolíte sami sobě duchovně. Nyní je čas nabídnout sami sobě svobodu, uvědomit si, že pouze vy jste ti, kteří potlačují své duchovní schopnosti a tudíž vytváříte potlačení a omezení ve své realitě.

Když jsem jasně řekl, že je teď třeba, abyste o sebe láskyplně pečovali, měl jsem na mysli, že je čas být, všímat si a pečovat o to, co bylo již objeveno, provozováno a probuzeno uvnitř vašeho bytí. To vyžaduje více citlivosti, soudnosti, přesnosti a disciplíny než dříve. Představte si, že už se delší dobu nedíváte na svoji louku, ale jste půdou, ze které semena rostou. Přestavte si, že si uvědomujete růst a cestu každého semene v rostlinu, jste si současně vědomi každého výtvoru a procesu všeho tvoření. Účel každého tvoření se také stane extrémně důležitým, jakmile si začnete uvědomovat, že malé výtvory mají základní účel spojování a splétání do velkého obrazu, účelu a výtvoru. Pečovat o sebe znamená, být si vědomý svého tvoření, cílů, moudrosti a energií uvolňujících se z vašeho bytí. Pečovat o sebe znamená uvědomovat si, že teď je čas uvolnit potlačení, abyste zažili duchovní a tudíž fyzickou svobodu.

Je mým přáním sdílet s vámi vzývání jako nástroj uvolnění potlačení v duchovnosti. Toto potlačení nebylo vyvoláno vašimi průvodci pro vaši ochranu, ale vybrali jste si ho jenom vy sami, což může být těžkým břemenem, které nesete, ale také to znamená, že ho můžete lehce transformovat, protože spolu-vytváříte se Stvořitelem a má sílu vnést svobodu do celého vašeho bytí.

"Milovaný Mistře Kuthumi, moji milovaní Průvodci, moje milovaná Duše a milovaný Stvořiteli,  žádám vás, abyste vždy sledovali a dohlíželi na můj současný proces probuzení, podporování a povzbuzování mého léčení.

Nyní žádám, aby mne obklopily léčivé energie Stvořitele, aby vyléčily a přinesly klid do všech aspektů a vědomí, které si volí prožít potlačení mé duchovní bytosti, duše a pravdy. Protože teď otevírám i  svoji bytost, abych vyjádřil hluboké léčení z hloubky své bytosti svému životu na zemi, umožňuji, aby v mém bytí byly přítomny nástroje vědomého výběru, které mi umožňují prožívat, že mám schopnost i na výběr zažívat na Zemi to, co si přeji. Teď si volím, s přítomností božského a posvátného vědomí, léčení a uvolnění potlačení, které jsem si zvolil a vytvořil ve svém fyzickém světě, které mne odděluje a omezuje od spojení se vším co jsem, a prožíváním všeho, co jsem.

Nyní si volím vytvářet ve svém světě svobodu, takže mohu rozšířit své energie a prožívat pravdu Stvořitele. Teď si volím vytvářet svobodu ve svém prožívání a spojení se vším, co jsem. Už nepotřebuji déle potlačovat svoji duchovnost, energeticky a také na základě své vnitřní síly a moudrosti.

Teď si vybírám, že budu vytvářet svobodu, a umožním ve svém bytí poznání, že se bude přetvářet jako krásný láskyplný zážitek svobody pro mne a pro vše na Zemi.

Nyní přetínám vlákna k mému vědomému a podvědomému potlačnování své duchovní pravdy, síly, moudrosti a energie, jsem neomezený aspekt Stvořitele, jsem vše, co jsem v tomto okamžiku, což je okamžik pravdy.

S pravdou a láskou, děkuji vám.
"

V této době se nádherně probouzíte uvnitř své bytosti, nebojujte s probouzením ani mu neodporujte, ale dovolte sami sobě objevovat svobodu.

S láskou,
Mistr Kuthumi

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Jak posílit sebe sama?

Milovat sebe znamená přijmout se takoví jací jsme právě teď. Jste velmi cenný člověk, bez ohledu na vaši minulost, bez ohledu na vaše myšlenky, které máte, bez ohledu na to kdo ve vás věří a kdo ne. Jste život sám – rostoucí, rozpínající se, dosahující vzhůru. Všichni lidé jsou hodnotní, nádherní a jedineční.

Smyslem všeho co jste až doposud prožili, bylo naučit vás něco víc o tom, jak si tvořit ve svém životě lásku.

Jednou z cest jak víc milovat sebe sama, je přestat se porovnávat s ostatními. K sebelásce patří víra v sebe, důvěra v to, kdo jste, a ochota podle toho jednat. Nestačí svou víru a důvěru jen cítit, potřebujete ji prožívat také ve svém vnějším světě. Jste fyzickou bytostí a vaše radost pramení z toho, že kolem sebe vidíte věci odrážející vaší vnitřní krásu – zahradu, květiny, stromy, váš dům, řeku. To vše je odměna za to, že jste si věřili a jednali tak, že jste následovali svou cestu a vizi svými činy.

Konečnou výzvou sebelásce je jednat podle ní, mluvit tak s lidmi a vytvořit si na světě své nebe na zemi. Nestačí lásku jen dávat a vyzařovat, milovat sebe sama znamená lásku také přijímat. Když rozdáváte lásku, ale lidé ji nedokážou přijmout, nemá kam jít. Jste-li ochotni přijmout lásku druhých, prokazujete jim velkou službu.

Milovat se znamená překročit kruh viny. Nemanipulovat s lidmi a nechat jim jejich svobodu. Když jim necháte právo udělat si se svým životem co se jim líbí, můžete mít zpočátku pocit, že jste ztratili svůj vliv. Najdete však úplně
novou úroveň vzájemné upřímnosti a láska, která by bez vaší odvahy a ochoty vzdát se kontroly nebyla možná.

Další z kvalit sebelásky je odpuštění. Někteří z vás si stále připomínáte staré věci a znovu zažíváte zlobu. Zlobíte se možná na sebe, nebo na někoho kdo vás zklamal. Když lpíte ne čemkoliv – na zlobě, uraženosti, na negativním pocitu
vůči druhému – ubližujete tím hlavně sobě. Ostatní se k vám budou chovat tak, jak se chováte sami k sobě. Nečekejte, až vás lidé začnou respektovat a chovat se k vám pozitivněji. Nezačnou, dokud se tak nezačnete chovat sami k sobě. Nemusíte zůstávat mezi lidmi, kteří vás nerespektují, neváží si vás a nejednají s vámi pěkně. Pokud se přeci ocitnete v jejich společnosti, buďte velkorysí a pamatujte, že nerespektují proto, že nerespektují sami sebe. Nepotřebujete se na druhé zlobit a domáhat se svých práv, protože tím vyvoláte vzájemný boj o moc.

Vaše vztahy s druhými mohou být jen tak dobré, jak dobrý je jejich vztah k sobě samým. Nevědí jak milovat sebe sama, stanoví to mez, nakolik mohou milovat vás. I kdyby jste se snažili sebevíc a dělali sebelepší věci, nemohou vám dát lásku, kterou hledáte. Klíček dobrým pocitům z chování druhých je odpuštění.

Když mluvíte s lidmi způsobem vyjadřujícím úctu, máte vždy lepší pocit ze sebe sama. Možná jste si všimli, že když dáte průchod své zlobě nebo ublíženosti, abyste se zbavili vnitřního napětí, bylo vám nakonec často ještě hůř. Přinejmenším ve vás zůstal pocit nedokončenosti. Nemůžete s něčeho odejít, dokud to neuděláte s láskou. Situace,jež opouštíte v hněvu, vás čekají k dokončení v budoucnosti. Nemusí to být s tím samým člověkem, nicméně vytvoříte si podobnou situaci s podobným člověkem, abyste měli možnost vyřešit ji s láskou a v míru.

Je důležité respektovat druhé. Máte-li pocit, že vás lidé nerespektují, vystavili jste se takové situaci možná proto, abyste se naučili něco o soucítění a jemnosti ve svém chování k ostatním. Být citliví k pocitům druhých není totéž, jako snažit se je uspokojit. Buďte ochotni vidět jejich potřeby a přání. Mluvíte s druhými rozzlobeně nebo nervózně, bez zájmu o to jak se cítí? Sledujte jakou energii k lidem vysíláte, protože cokoli dáte, to se vám vrátí. Více si uvědomte jak působíte na druhé, protože čím více je respektujete, tím více respektu se vám dostane. Važte si jich, jejich času a hodnot a oni si budou vážit těch vašich.

Někteří lidé si každého váží a mají pocit, že se jim nevrací co dali. V takovém případě je to často proto, že nevěří, že si zaslouží pěkné zacházení a dovolují ostatním, aby je považovali za své jisté. Je snadné respektovat se, když vás
respektují lidé okolo. Výzvou je respektovat se, i když to druzí nedělají. Nejprve jim odpusťte a pak se vzdejte jakékoliv potřeby, aby si vás vážili.

Potřebujete-li uznání druhých, abyste ze sebe mohli mít dobrý pocit, vzdáváte se své vlastní síly.

Prevzaté z: http://www.andelebezhranic.estranky.cz/clanky/pravda-v-nas/jakposilsebe.html


 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information