Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Niekedy minútka ticha napovie viac

než jedno slovo.

Janko B.

Online

Máme online 13 hostí Designed by:

Stupně uvědomění na cestě k vzestupu PDF Tlačiť E-mail


Stupně uvědomění na cestě k vzestupu


Zpřístupněno Archandělem Michaelem
Ronna/Posvátný kmen

Stupeň první:

postupně se nalaďujeme a začínáme naslouchat slabému hlásku našeho vědomí (našemu ztělesněnému duchovnímu Já) a začínáme proces uzdravování a harmonizace naší emocionální podstaty. Pomalu dovolujeme našemu duchovnímu já, aby nás vedlo a řídilo zkušenosti našeho života, místo abychom naslouchali přáním tělesného ega. Začínáme s procesem zvyšování a zjemňování vědomí našeho emocionálního těla, což může být bolestivé a náročné, ale také ulehčující a přinášející odměnu.

Stupeň druhý:

Když se začínáme více nořit do podvědomé mysli, začíná proces zarovnávání naší emocionální vůle s vůlí našeho Vyššího Já- Nadduše a s Božskou vůlí; naší hlavní mantrou/afirmací se stane: „ Staň se vůle Tvá pro nejvyšší dobro všech“. Jak se učíme, že jsme elektromagnetické a energetické bytosti, začínáme chápat, že neustále vyzařujeme energetické myšlenkové formy do okolního světa. Proto musíme zažívat tyto pozitivní anebo negativní formy jako události a situace složené z těchto frekvencí. Náš osobní svět se neustále přeměňuje, aby ladil s naším aktuálním obrazem reality. Prostřednictvím posuzování a omylů začínáme chápat zákon příčiny a důsledku neboli karmy. Také získáváme pochopení pro Univerzální zákony manifestace a začínáme je aktivně používat, zatímco pomalu dolaďujeme a prohlubujeme své schopnosti coby tvůrci v pozemské rovině existence. S novým uvědoměním, důvěrou a spoléháním na fungování vesmíru postupně předáváme kontrolu na emocionální úrovni našemu Vyššímu Já, protože nyní chápeme, že je našim božským nezadatelným právem užívat si lásku, krásu a dostatek našeho Otce/Matky Boha. Také chápeme, že naše Vyšší Já vidí věci z vyššího úhlu pohledu a vždy nás povede k nejlepšímu řešení.

Stupeň třetí:

Jak se posouváme po žebříku vzestupu výš, také se učíme vidět události našeho života z vyššího hlediska. Prošli jsme bolestivým procesem rušení a léčení minulých dohod s těmi, s nimiž jsme zažívali karmické interakce, takže můžeme zpřetrhat všechny zbývající energetické uzly mezi námi.

V lásce odpouštíme a žádáme o odpuštění a tak se může každý z nás stát nezávislou bytostí. Tím, že léčíme a měníme naše pravděpodobné budoucnosti, které jsme vytvořili v mnoha našich minulých životech, se přesouváme do budoucnosti bez těžké zátěže staré karmy. Časem a po mnoha hledáních duše a celkovém vývoji, postupně toužíme získat a také získáme emocionální nezaujatost. Milujeme více a soucitněji, když začínáme hledat a posléze vidíme to nejlepší v každém kolem nás. Postupně si osvojujeme myšlenku “my a skupina vědomí” oproti koncepci podporované egem o oddělenosti, t.j “já proti všem ostatním”. Naučili jsme se vidět naše zkoušky a úkoly jako příležitosti pro růst, a ne jako trest a smůlu. V důsledku toho začne vědomí našeho emocionálního těla rezonovat na mnohem vyšších, harmoničtějších vibračních frekvencích. Nyní jsme přípravení zaměřit naši pozornost na zjemnění, pozvednutí a harmonizaci našeho mentálního těla.

Stupeň čtvrtý:

V této fázi naše Nadduše-Vyšší Já začíná hrát mnohem aktivnější roli v procesu naší transformace, jak naše Duchovní Já pomalu do sebe přijímá vyšší frekvence (kvality, vlastnosti a ctnosti) našeho Já – Nadduše. Zahajujeme proces přezkoumávání našich přesvědčení, zvyků a kvality naší mentální uvědomělosti. Revidujeme hlavní odsudky a postoje, které nám předali naše předkové jakož i vůdci na poli kultury, náboženství a vlády – když postupně vystupujeme nad a za vzorce víry masového vědomí nižích astrálních rovin.

Stupeň pátý:
Jak vylepšujeme frekvenční vzory našeho mentálního těla, pomalu získáváme přístup k naší Posvátné Mysli a pokladu vyššího mentálního vědomí, které je v ní uloženo. Naše Posvátná Mysl a Posvátné Srdce se sjednotí s naší Nadduší-Vyšším Já jakožto vůdčí faktor v našem spirituálním bádání. Staváme se tolerantnější k víře jiných lidí, když víme, že existuje mnoho cest po nichž lze jít, nicméně jsme si nyní vědomi, že všechny cesty vedou do jednoho cíle. Učíme se rozlišovat, co máme přijmout jako svoji pravdu a přijímáme tyto pravdy jen pokud pozitivně souzní s Bytostí Naší Posvátné Podstaty. Začínáme rozšiřovat naše obzory myšlení a u mnohých se objeví přání dovědět se víc o našem duchovním původu, proč jsme na Zemi, co je našim posláním/smyslem tohoto života a co se s námi stane až vzestoupíme?

Stupeň šestý:
Jak zvyšujeme frekvence našeho mentálního a emocionálního těla, náš čakrový systém se začíná otáčet rychleji a harmoničtěji. To vede k zažehnutí anebo aktivaci éterického světelného kanálu, který teče kolem páteře, nahoru k medulle oblongatě (prodloužené míše, uložené v zadní dolní částí mozku – pozn. překl.) – (čakře vzestupu) do Posvátné Mysli a ven z Korunní čakry. Svinutá energie zvaná kundalíni, která v sobě obsahuje Atomy Semínek Posvátného Ohně Světla Stvořitele zvané adamantinové částice, začíná proudit nahoru páteří. Brány Posvátného Srdce se otevřely, takže nyní dostáváme adamantinové částice světla přes zadní bránu našeho Posvátného Srdce, jakož i přes naší korunní čakru, kterou proudí směrem dolů a oheň kundalíní, který se pohybuje smerem nahoru po našem posvátném světelném sloupu. Tento proces se urychlí a rozšíří, pokud použijeme vědomé dýchání, jako např. Nekonečný dech anebo jinou techniku hlubokého dýchání.

Stupeň sedmý:

Naučilli jsme se VYLÉČIT MINULOST A NAPLÁNOVAT NAŠI BUDOUCNOST, takže se můžeme zaměřit na Okamžik Věčného “Nyní”. Propojili jsme náš fyzický intelekt se spirituální moudrostí naší Nadduše-Vyššího Já což znamená, že nejenom že chápeme a přijímáme mnohé vyšší duchovní pravdy s nimiž jsme se seznámili, ale také jsme je do sebe přijali. Postupně chápeme pokročilejší a obsažnější instrukce pro budoucnost. Když tak činíme, vyšleme do našeho Květu Života/Kola Stvoření myšlenky se zárodkem vyšší frekvence pro Nový Věk, takže je můžeme vyzařovat do vnějšího světa.

Jak převádíme??? víc a víc vibračních vzorů z nižších úrovní páté dimenze, Píseň naší Duše se více nalaďuje a také rezonuje s mnohem vyššími vibračními frekvencemi. To aktivuje Nebeské volání po tom, aby se příslušné aspekty našeho Vyššího Já začaly pomalu zarovnávat s našim osobním Světelným Sloupem. Slaďování jisker našeho Vyššího Já s našim interním Já-Duší (Soul Self) se v tomto okamžiku začíná zrychlovat a postupně se také hodně urychlí náš pokrok na cestě vzestupu. Jsme připraveni se dostat do proudu Řeky Života a víme, že když nyní začneme následovat Ducha bez váhání, budeme vedeni a bude nám pomoženo,.

Stupeň osmý:

Sžilli jsme se s naší novou situací a s našim novým viděním světa. Ceníme si našeho osamění, když se noříme hlouběji a hlouběhji do našeho posvátného jsoucna. Naučili jsme se každý den fungovat přirozeně jako Žijicí Meditace a Živoucí modlitba, když jsme pevně koncentrováni v našem Posvátném Srdci. Pozemská iluze má na nás vliv jen minimálně, nicméně náš milující soucit vzrostl a objímá všechny bytosti a celé Stvoření.

Transformace každého fyzického vozítka:
V každém stupni vzestupu jsou dramaticky ovlivněna naše fyzická těla a příznaky vzestupu mohou být vyčerpávající jakož i nepohodlné anebo někdy dokonce bolestivé. Moje knížka – Vývoj lidstva a Příznaky vzestupu se detailně zabývá mnoha příznaky vzestupu a dává doporučení, jak lehčeji projít dramatickými změnami a chaosem transformace za pomoci našich přátel z vyšších úrovní. Knížku lze koupit na mojí webové stránce www. RonnaStar.com v oddílu Knihy.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Prevzaté z: www.transformace.info


Pozvánka na návštevu gaia2010 eshop


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information