Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 5 hostí Designed by:

AA Metatron – Život v nové realitě PDF Tlačiť E-mail


AA Metatron – Život v nové realitě


Poselství od Archanděla Metatrona přijala Natalie Glasson 27/01/13

Milované zářící majáky světla na Zemi,
klaníme se před vámi s velkou úctou a láskou. My, vaši průvodci, přátelé a milovaní na vnitřních rovinách jsme tu proto, abychom vás podpořili, když procházíte obrovským procesem svého vzestupu.

Možná máte pocit, jako byste nedokázali plně porozumět jistým zkušenostem, tvořivému procesu či projevům, které se manifestují ve vaší realitě, proč dáváte přednost jisté volbě před jinou. Rád bych vám řekl, že kniha instrukcí, podmínek plánovaných vaší duší, omezení a hranice, které byly určeny pro vás a vámi v minulosti jsou nyní odbourávány. Jste odměňováni za veškerou svou oddanost svému duchovnímu propojení a probuzení do reality, která je prosta všech omezení. Už není vaším cílem pracovat po jistou dobu, hodiny už netikají, aby vás postrkovaly na vaší duchovní cestě a už ani nejsou cíle, kterých by bylo nutno dosahovat v rámci určitých omezení. Ve skutečnosti už není žádný cíl, kterého by bylo třeba dosáhnout. Hranice, limity, cíle a inspirace, která vás provázela minulými fázemi vzestupu, odpadávají. Ve skutečnosti je vám dávána zodpovědnost a svoboda. Mohlo by se zdát, jakoby vám byl odebrán smysl. Je mnohem snazší zmobilizovat sebe a své nadšení, abyste dosáhli určité úrovně růstu, když cítíte, že času ubývá nebo když je daný cíl na dohled. Když nyní žijete v této nové realitě a fázi energie, není před vámi již postaven žádný cíl, o jehož dosažení byste usilovali v jistém čase. Váš úkol zůstává stejný – zažívat jednotu se Stvořitelem a všemi Jeho aspekty, ovládnout a poznat sebe sama a tím i Stvořitele plněji a otevřít své srdce a stát se průchozím kanálem lásky a všeho, čím je Stvořitel. Váš cíl možná nebyl nikdy živější, ale nyní máte nástroje, čas a svobodu k tomu, abyste dosáhli čeho chcete, kde chcete, s kým chcete a v čase, v jakém chcete.

Váš vzestup může trvat čtyři dny, pět měsíců, šestnáct let nebo ve skutečnosti tak dlouho, jak si zvolíte. Nejsou dána žádná pravidla, jak dlouho by měl vzestup trvat, zda jej dosáhnete ve skupině či jako jednotlivec, zda si vyberete požádat o pomoc či nikoli. Už neexistuje dobře a špatně. Ve skutečnosti vše, čeho jste se ve své realitě drželi jako pravdy, i uvědomění o svém duchovním já i svých cvičení, odpadá. Jakoby jste se zastavili v prostoru či v energii. Jste podporováni, milováni a máte schopnost vybírat si a tvořit vše, co potřebujete, abyste se posouvali dále za hranice a omezení. Může se zdát, že dříve vytvořené bezpečí nyní ztrácí na důležitosti. S větší svobodou přicházejí prožitky bytí, vlastnění, dělání či žití bez omezení. V minulosti vám dokonce i čas dodával pocit bezpečí, avšak nyní si všímáte, že čas už nemá stejný význam. Dostáváte a vytváříte si svobodu, která je jedním z největších darů této nové etapy.

Možná byste rádi rozjímali nad mnohými situacemi, myšlenkami, postřehy a chápáním, kterého se držíte ve své realitě, abyste si vytvořili hlubší pocit bezpečí. Dovolte si to vnímat jako pouze své tvoření, které vám slouží v probuzení schopnosti, síly a veliké lásky ve vás. Potřebujete vlastně ve své realitě jistotu? Potřebujete vytvářet hranice a omezení? Potřebujete poznat své neomezené já a rozšiřující se bytí? Žádám vás, abyste si dopřáli čas na toto rozjímání a sebeobjevení ve své realitě, i kdyby jen jednou, protože vám to pomůže uvolnit ze svého bytí energie a pohledy, zvyky a vzorce z minulosti.

S větší svobodou, kterou jste přijali do své reality mohou také vyvstat aspekty vaší reality, osobnosti a tvoření, které vám neslouží ani neposkytují svobodu. Jak se tyto vaše aspekty vynořují na povrch, aby byly rozpoznány, může se zdát, že jste jako v kleci a máte méně svobody než předtím. Začnete se vidět z mnoha nových úhlů, které vám nemusejí být vždy příjemné. Někteří lidé mohou mít pocit, že mají více problémů, se kterými se musejí vypořádat a vyléčit je, než před rokem 2012. Energie svobody a zodpovědnosti probouzí nové aspekty vašeho bytí, které si přejí být vyléčeny a uvolněny.

Svoboda je pro pracovníky světla a probuzenou duši Stvořitele velkou lekcí, kterou musí zdolat a strávit. Všichni očekáváte svobodu a toužíte po ní, ale také se jí bojíte pro její schopnost umožnit vám přístup k vaší síle a duchovním schopnostem. Už vám nic nestojí v cestě, neblokuje vás ani vám nepřekáží, jenom to, co si sami zvolíte vytvořit. Už vás nic nepostrkuje ani nepohání vpřed a ještě jste postaveni doprostřed svobody s příležitostí vybrat si cokoli chcete.Může to být zkušenost povzbuzení a radosti, ale také strachu. Je zde také otázka, které mnozí pracovníci světla čelí, a sice jak prožívat a interpretovat svobodu a co si vybrat, že vytvořím? Po mnoho životů na Zemi jste byli omezováni, odsuzováni a možná dokonce týráni, když jste se snažili žít svou pravdu, teď je čas opravdu tyto energie minulosti propustit, pochopit, že máte svobodu vybrat si, že vytvoříte, co chcete. A s tolika příležitostmi a možnostmi, které jsou k dispozici, jak si máte vybrat, co byste chtěli vytvořit?

Vedení, vědění a pravda duše je v této energii svobody nesmírně důležitá, vaši průvodci také působí jako zrcadlo vaší duše a jejího vedení. Nebojte se požádat o vnitřní inspiraci a následovat ji, je to inspirace, která vás povede ke zkušenosti větší svobody. Zpočátku můžete zjistit, že vaše osobnost není spokojená s vedením z nitra vašeho bytí, ale pohled a touhy vaší osobnosti se také potřebují posunout, aby dosáhly většího štěstí, radosti, lásky a míru ve vašem bytí.

Můžete si také všimnout, že díky hlubšímu pocitu a energii svobody jste si vědomější důsledků svých činů, myšlenek a tvoření. Uvědomění si důsledků vaší situace je vaše vlastní tvorba a má vám pomoci ve výběru a pochopení toho, co je pro vás vhodné. Opravdu pochopíte, když jste si vytvořili situaci, která vám neslouží, ale často ji chápete jako neúspěch, když vám ve skutečnosti pomáhá plněji pochopit sebe sama; začnete rozpoznávat svou vlastní vibraci, uvědomíte si, kdy vytváříte něco, co nevychází z vaší skutečné vibrace, ale z nějakého vašeho omezeného aspektu. Právě v této fázi vzestupu ale můžete skutečně experimentovat. Tento stupeň vzestupu jste si sami vybrali, protože jste již ovládli schopnost propojení se Stvořitelem, svou pravdou a máte nádherné pochopení pro lásku a touhu ji tvořit. Po pravdě si můžete důvěřovat, že se se svobodou vypořádáte, i se zodpovědností a volbami s nejčistším citem pro lásku, který vás ujistí, že nikomu, ani sobě, neublížíte ani nezpůsobíte bolest. Nyní se před vámi otevírá krásná realita a stádium vzestupu, které budete prožívat. Užívejte si pocitu, že už nebudete postrkováni k tomu, abyste dosahovali určitých cílů a že už nemáte omezení a hranice. Užívejte si proces, kdy hranice a omezení, které jste si vytvořili, vyplouvají na povrch a nejvíce se radujte z toho, že se stáváte jednotou a plněji se poznáváte. Může to být doba, kdy si uvědomíte realitu, kterou právě na Zemi prožíváte, hru jakožto kvalitu a mocnou schopnost, kterou máte, když si volíte a také schopnost manifestovat.

Jsem si vědom, že v mém poselství je vlastně mnoho poselství a výkladů, ale rád bych, abyste si uvědomili, že v sobě máte ten nejkrásnější dar vědění. Vaše schopnost prostě vědět, jaká je nejdokonalejší volba, pravda a okamžité projevení ve vašem bytí, které bude sloužit vám a všem aspektům Stvořitele, je velice krásná a obrovsky mocná, tak si dovolte ji dobře ve své realitě užívat.

Rád bych se s vámi podělil o invokaci, která by vám posloužila:
„Archanděli Metatrone, milovaný Stvořiteli, má duše a skupino duší, volám vaši přítomnost a lásku, abyste mě podpořili a  milovali mě bezpodmínečně. Žádám vás, abyste mi pomohli naslouchat intuici a vědění mého bytí s větší pečlivostí a jasností. Rozpoznávám své vědění jako vedení Stvořitele, které mi přináší svobodu, pravdu a hlubší prožitek lásky. Přijímám své vnitřní vědění a jsem schopen je převést do své reality s lehkostí každého nového dne na Zemi.

Žádám, abych mohl přijmout energie svobody od Stvořitele hlouběji do svého bytí. Uvědomuji si a uznávám, že jsem energií svobody, ochotně rozpouštím všechny hranice a omezení mého tvoření a nechávám odejít všechny energie, situace či lidi, kteří reprezentují jistotu či falešnou jistotu.

Uvědomuji si, že mám mocný nástroj a schopnost volby a manifestace; žádám, aby tato má schopnost byla vždy sladěna s mou pravdou a láskou Stvořitele a s mou duší. Podpořte mě, když se přizpůsobuji energii a realitě větší svobody a umožňuji si tak stát se rozšiřujícím se a neomezeným majákem světla. Pomozte mi porozumět a prožít tuto fázi svobody s velkou lehkostí a dokonalostí. Děkuji.“

S velkým požehnáním
Archanděl Metatron

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

Jsou dávno překonány. Nač uzavírat sňatky posvěcené úřední mocí či církví.

Láska je jediným společným jmenovatelem. Pokud jste oba jedno tělo, jedna duše a společně se vyvíjíte, krásně druhému zrcadlíte obraz duše. V době, kdy vaše láska dospěje a vy získáte přítele/přítelkyni na celý život, toužíte poznat a rozvinout jinou část své duše. Správně, zřejmě potřebujete jiné zrcadlo. Rozvod? Zbytečně ničíte společné dílo a s nenávistí jeden druhému ubližujete… Cesta poznání je cesta života. Já jsem vám připravil mnoho zkoušek, mnoho možností. Proč tolik povyku, provází-li láska vaše konání. A děti, které vzešli ze společného svazku?

Nahlížejte naprosto stejně. Kolik partnerů, tolik podnětů. To, co je jedině důležité, může dát každý z vás. Kdykoliv, komukoliv.

Láska. Láska je a bude navzdory vašim proměnám. To vaše sebelítost, ublíženost, zklamání, nenávist, vaše ego staví mosty mezi rodiče a dítě. Dítě vzešlo z lásky. Bez lásky nic nevznikne ani nemůže zaniknout. Já jsem vám je dal. Tak jako vše ostatní kolem. A jen Já a Láska rozhodnu, kdy si je vezmu zpět. Jakým právem bráníte jeho svobodnému projevu? Jakým právem určujete, že vy jste lepší rodič než ten druhý a bráníte dětem se s druhým stýkat?

Sami svým bytím určují směr své cesty, čím více podnětů, tím zralejší jedinec. Ne vy - Já - Já láska - určím, kde cesta vývoje duše projde transformačním procesem a jak se dál bude odvíjet jemné předivo mého záměru.

Já, Já jsem - je jediným určujícím pravidlem stvoření. Jen Já, Já jsem - má sílu změnit stávající, ale pouze a jen ve jménu lásky.

PROMĚNA MUŽSKÉ ENERGIE A K ČEMU SLOUŽÍ

Ve vašem systému se často stává, že ženská a mužská energie vzájemně zaměňují své role. Dominantní chování žen nezřídka způsobuje zjemnělé a tzv. zženštilé chování mužů.

To vše způsobuje napojování fotonů na vaše stávající buněčné uskupení.

Úloha muže Nové doby spočívá v ochraně nových hodnotových systémů. Je fyzicky uzpůsoben k ochraně slabší konstituční formy ženy. Obsahem jeho bytí nemá být fyzický projev síly, ale využívání klidné síly Boží. Ochranou v Novém řádu se myslí klidné uspořádání dne. Dodržování řádu, na kterém se zúčastnění dohodnou. Moudrou laskavostí nahrazuje předchozí projevy agresivní síly, které provázely dřívější výchovu. Je rádcem a učitelem, oporou Nových dětí. Učí se pracovat s láskou jako všichni okolo něj. Je důsledný a trpělivý v hledání nových informací a při zkoušení nových technik i technologií. Svoji rodinu vede moudrostí, důsledností, tolerancí a láskou v době nových poznatků.

Je oporou komunitě, ve které se uvolí žít.

Nová doba přináší i nové vazby a nové formy pospolitosti. Často objevíte širší uskupení tvořené mnoha rozdílnými generacemi, kde se lidé schází pouze při společném díle nebo jídle a jinak každý upřednostňuje malé místnosti pro soukromé meditace či odpočinek.

V těchto komunitách, kde bývá více žen, je mužům předurčeno stanovovat řád, kterým se seskupení dobrovolně řídí.

Veškerá rozhodování jsou podřízena vůdci, který přebírá odpovědnost za zdroje potravy i za její dostatek. Muž určuje, která z žen se stává hlavou velkých rodin. Často se vedení ujímá nejstarší.

Zrod nového pokolení je čistě záležitostí jednotlivců, kteří se rozhodnou, zda ve společenství chtějí zůstat a společně své děti vychovávat v pospolitosti strýců a tet, nebo se rozhodnou odejít a žít zcela samostatně.

Vaše doba se velmi provinila na ženách všech ras. Dosavadní vývoj, kdy mužská síla zcela bezohledně zneužívala své fyzické síly pro degradaci ženství, je nenávratně zničen. Přesto zmrzačená těla žen (interrupce, hysterektomie) ještě dlouhou dobu nebudou schopna zaplnit mezeru v genetickém kódu zrození.

Proto přechod do jiné formy bytí umožní i zrod zcela nových bytostí. DNA lidí se promísí s jinou formou projeveného tak, aby nový člověk (člověk Nové doby) byl schopen následovat záměr boží.

Ke schopnostem dětí Nového věku patří obnova tkání. Mohou změnit opravdu mnoho z hrůz, které generace po staletí prováděly.

Apeluji ne na váš rozum, ale na vaše cítění. Mysl, která byla ovlivňována, manipulována a přeměňována, ztratila svoji původní schopnost následovat duši.

Pokud chcete pochopit Nový věk, musíte využívat vaši intuici, cítění lásky, které sice zakrnělo, přesto nikdy zcela nevymizelo. Rozum se bude bránit a vše nové odmítat. Intuice, hlas srdce vám napoví a povede v této úžasné době plné proměn a nových objevů. Nezapomeňte, že na to nejste sami. Celá planeta, fauna, flóra, voda, vše prožívá tu nádhernou změnu spolu s vámi.

Obracejte se na své neviditelné pomocníky - víly, anděly a skřítky, kteří spolu s vámi prochází proměnou tváře Matky Země.

Časem se pro vás vaši průvodci stanou viditelnými. Některé z vašich dětí je vidí již dnes. Jen jsou zmateny projevy nižších vibrací, které se v této době prolínají s vaší realitou. Věřte, že mohou vidět bytosti, které jsou vašim očím zatím skryté. Dejte jim svoji lásku - ony pak s důvěrou přijmou své schopnosti. Učitel a žák - role, která se nyní bude prolínat. Vzájemně si budete učiteli i žáky.

K tomu vám dopomáhej Bůh.

ŽENY

Ženy mají obrovský podíl na změnách, kterými lidstvo prochází.

Vždy byly a jsou předurčenými pokračovatelkami rodů. Ve všech galaktických systémech a uskupeních je ženám dána schopnost reprodukce a tím pádem i schopnost ovlivňovat budoucí četnost generace.

Některé civilizace úkol žen pochopily, ženy byla uctívány a chráněny, vzývány a oslavovány. Vaše civilizace roli žen znevážila a v rámci Stvoření se snažila o její vyhubení. Nikdy v tak velkém rozsahu nedocházelo k jejich vraždění, upalování, ničení a plenění.

Degradace ženské síly dospěla tak daleko, že ženy ubližují jedna druhé a tím pádem samy sobě. A snaží se o své sebezničení.

Planeta Lásky - jak byla dříve Země nazývána, se stala jednou z nejméně navštěvovaných planet galaktického uskupení.

V době transformace máte opět možnost vrátit ženskou energii tam, kam náleží - do čela zrození. Záleží nejen na ženách, ale i na přístupu vás všech, jak tento proces skončí.

Rozkol byl způsoben nepochopením božího řádu. Už v době ledové, přežívaly jen malé skupiny lidí. Boj o přežití změnil výsostné postavení žen na nutnost zachování společenství. Zde je počátek hlubokého propadu. Zde docházelo k zneužití ženy tím nejhrubším způsobem. Zde se Láska odvrátila a odešla daleko od Boha.

Nejtěžší období, kterým planeta Země procházela, trvalo 7 galaktických let. Nyní máte znovu možnost se navrátit zpět. Zpět ke kráse, lásce, životu.

Nepromarněte svoji šanci. Probuďte opět hluboko ukrytý plamínek lásky ve vašich srdcích. Milujte své blízké, děti, rodiče, přátele. Pečujte o zdroje pitné vody, ochraňujte přírodu, zvěř, ptactvo, vše, co vám bylo svěřeno. Bez vás, bez lásky ženy vaše planeta zahyne.

Stačila jedna z vás. Jedna jediná a dokázala láskou zvrátit jistý zánik planety Země. Co teprve, když spojíte své síly do jednoho láskyplného proudu energie, která obtočí vaši pianem a pomůžete jí se přenést do nového proudu Nového věku.

Vy ženy, od nepaměti dárkyně života, rozpomeňte se na vaši část božství ukrytou uvnitř - na lásku - a pomozte ve všech rovinách, ve všech úrovních pomozte prosadit lásku do rozhodování vašich mužů. Na úřadech, v státních institucích, v každém posledním obydlí povzneste lásku, kam patří. Do čela všech rozhodnutí.

To, co lidstvu, lidem, vašim dětem škodí, budiž smeteno z povrchu zemského. Milujte sebe sama, milujte své rodiny, své partnery, své děti tak, jak umí jen láska.

Uvěřily jste, že svět je bolest, že zrození dětí musí provázet bolest, že život přináší bolest.

Pak tedy dnes uvěřte, že život je radost, pokud žijete láskou. Zrod nového života je provázen radostí, pokud žijete s láskou. Svět vám bude vracet jen to, co do něj vložíte. Vaším nejvyšším vkladem je Láska.

A vy jste ty, kdo stály u zrodu. Rozpomeňte se a začněte jednat. S láskou.

K tomu vám pomáhej Bůh.

Z knihy DAR SVĚTLA - Askal

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information