Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Niekedy minútka ticha napovie viac

než jedno slovo.

Janko B.

Online

Máme online 8 hostí Designed by:

Milostné vztahy - Jeshua PDF Tlačiť E-mail


 

 

Milostné vztahy

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan


Drazí přátelé,

Já jsem Jeshua. Všechny vás upřímně zdravím. Jsem tu s překypujícím srdcem. Chci s vámi sdílet, neboť jste mí bratři a sestry a já s vámi cítím hlubokou spřízněnost. Nejsem ani víc ani výš, než jste vy, jsme jedním.

Společně jsme se vydali zasadit semínko Kristovské energie na Zemi, semínko, které postupem času pomalu vyrostlo a vykvetlo v plně zralou květinu. Tento čas na Zemi je jedním ze završení oné cesty. Je to čas, ve kterém se mnoho semínek začíná vyvíjet a v mnoha ohledech jstepučící květiny. Společně tvoříme jednotu, skupinu duší, která se zasvětila zrození nového vědomí. Již na mě nepohlížejte jako na mistra, který stojí nad vámi, ale jako na přítele, který vás drží za ruku a chce s vámi sdílet svou lásku, protože vás všechny tak hluboce miluji.

Máte intenzivní touhu po lásce. Hledáte ji ve vztazích s druhými a také prostřednictvím spojení s božským. Ale to, po čem skutečně dychtíte, leží uvnitř vás samých. Je to vaše vlastní božská podstata, část vás, která je zajedno s bezpodmínečnou láskou a radostí. Když prožíváte tuto svou část, je to jako návrat domů. Všechno ostatní jde ve vašem životě snadno, lehce a radostně. Jste zajedno se sebou samými a nepotřebujete cokoli vnějšího, abyste se cítili dobře. Jste sami sobě jednotou – a přece se cítíte spojeni se vším ostatním hlubokým a důvěrným způsobem.

Na vztazích je paradoxní to, že můžete být s druhou osobou důvěrně spojeni jedině tehdy, když jste schopni přijmout jednotu uvnitř sebe sama. Když jste připraveni přijmout sebe samé s břemeny z minulosti, se svými vzestupy i pády – pak je zde prostor pro druhou osobu s jeho či její jedinečnou individualitou. Potom již nepoužíváte druhou osobu, abyste se vrátili Domů. Namísto toho sdílíte s touto druhou osobou Domov, který nesete uvnitř svého srdce. Tento typ vztahu se stává společnou oslavou, sdílením a je léčivým vztahem, ať už je s partnerem, přítelem nebo dítětem. Není v tom žádný zásadní rozdíl. Přece však jsou milostné vztahy – partnerské vztahy – vztahy, které se ve vás ozývají nejvíce. Nesmírně se vás dotýkají a vyvolávají hluboké emoce, neboť se zdá, že drží příslib návratu Domů tak, jako tomu není u žádného jiného vztahu.

Předtím než budu hovořit o milostných vztazích, bych vám rád připomněl, že Domov, po kterém toužíte, ta původní jednota, ze které jste se jako duše zrodili, není daleko. Dalo by se říci, že ve sféře času to bylo velmi dávno, kdy jste se rozloučili, symbolicky řečeno, s Rájem. Kdy jste se ubrali na svou vlastní cestu jako „duše v těle“ a vybrali si jistou formu, ve které se manifestujete, podstupujete zkušenosti a navštěvujete různá místa ve vesmíru.

Když jste se narodili jako individuální duše a podnikli svou cestu, opustili jste prvotní jednotu, kterou si můžete představit jako teplou přikrývku lásky a světla, která vám byla tak důvěrně známá. Jednotu, kde jste vždy cítili bezpečnou přítomnost Otce-Matky-Boha a tak jste se nikdy neobávali, že budete osamoceni či odmítnuti. Ještě jste ani nechápali tyto „odmítavé“ představy, a přesto byla v činnosti archetypální síla Boha, která vás porodila ven z lůna oné jednoty Otce-Matky-Boha.

Jaký byl účel tohoto zrození? Abyste se vy všichni mohli stát nezávislými bohy! Abyste se vy sami mohli stát výchozím bodem zdroje vřelosti a lásky Otce-Matky-Boha, který dává vzniknout a povstat nespočtu bytostí. Rozloučení, jež jste na počátku učinili, vám však zprvu přišlo jako šok. Uvědomili jste si, že s tímto odloučením od jednoty přišlo poznání, že proto, abyste skutečně zažili proces vývoje, nemůžete vědět nic předem. Uvědomili jste si, že odděleni od prvotní jednoty můžete být jedině tak, že půjdete zcela svou vlastní cestou jako individuální duše, která se poprvé začíná seznamovat se strachem, smutkem a temnotou nevědění a nepochopení.

Stále si sebou nesete tuto prvotní zkušenost smutku a opuštěnosti, jež může velmi silně vyvstat v oblasti milostných vztahů. Ještě předtím než pohovořím o těchto vztazích, rád bych vám připomněl, že vy máte kdykoli možnost toto prvotní spojení prožít. Kdykoliv vstoupíte do bezesného spánku, opouštíte své tělo a spojujete se s nejhlubším zdrojem, z něhož pocházíte, spojujete se s Bohem, pokud to tak chcete nazývat, či s nejhlubším jádrem sebe sama: tou částí, která Ráj nikdy neopustila a je stále tam. Přestože jste ho opustili před miliardami let, jednota je stále uvnitř vás, je to nezcizitelná část vašeho vědomí. V noci, když vaše mysl není tolik aktivní, odevzdáváte se spánku a vstupujete do ne-fyzických říší, pak, jak opouštíte své tělo, se odebíráte k tomuto Zdroji a tak se osvěžujete. I ve svém každodenním životě můžete učinit spojení s touto realitou božského ducha, jejíž jste důvěrnou součástí. Tím, že se velmi zklidníte, můžete vnímat tuto přítomnost tady a teď. Vyzývám vás, abychom společně, jako jeden, pocítili, jak jsme my všichni podstatnou částí této prvotní tváře Boha.

Představte si, že uprostřed vaší hrudi, ve vaší srdeční čakře, je jasný, krásný krystal. Vnímejte ho tam a pociťte jeho sílu: čistý, jasný krystal, v němž všechny fazety odráží vaše mnohé zkušenosti. Tento srdeční-krystal je taktéž spojen se vším kolem vás. Pocity, které přijímáte od druhých, mohou být tímto krystalem zrcadleny a tak, jak přijímáte jejich nálady a emoce skrze tento krystal, můžete druhé pochopit. Z tohoto srdečního krystalu chápete prožitky druhých: jejich bolest a zklamání jsou vám zřejmé.

Tento srdeční krystal je spojen se srdci všech žijících bytostí, neboť my všichni jsme jedním. Přesto můžete také cítit, že srdce, které nesete ve své hrudi, patří vám: je to vaše srdce duše. Pociťte, jak jsou oba aspekty provázané. Jste spojeni na úrovni srdce – v horizontálním poli, jež vás spojuje se vším. Neexistuje tedy jakékoli oddělení, neboť my jsme jedním. Přesto jste také „jeden/jedna“ ve smyslu, že vy jste vy a nikdo jiný není přesně jako vy. Jste individuální bytostí a existuje zde vertikální linie, která vás spojuje přímo se Zdrojem, s Bohem. Jste v tomto fyzickém těle, které je nositelem vašeho srdce, vašeho vlastního kousku Božského vědomí.

Vnímejte rozsáhlost tohoto krystalu: bezmezné vědomí, které vám patří a přesto může jít kamkoli chce. Není svázáno s tímto tělem, i když v tomto těle nyní, dočasně, přebývá, je to tak ohromná energie, že nakonec není vázána k žádné formě. Vy jste tímto vědomím, vy jste přinesli kousek božské struktury Otce-Matky-Boha spolu s vámi sem na Zemi. Jste uvnitř sebe celiství a úplní a jste strážcem tohoto srdečního krystalu. Pamatujte na to, zatímco se teď budeme dívat na téma milostných vztahů.

Když se zamilujete do druhé osoby, často prožíváte na počátku vztahu intenzivní blaho. Zdá se, jako kdyby se něco uvnitř vás široce rozevřelo, něco, co bylo dlouhou dobu ukryto a může být odhaleno pouze pohledem druhého. Nezdá se, že druzí lidé vidí to „něco“ uvnitř vás, ale váš milovaný/á probouzí neskrývanou krásu toho, kým jste. Vaše touha a nadšení k životu se navrací, cítíte se vnímáni a milováni a chystáte se prožít svou vlastní hloubku – svůj zázrak. To je zkušenost z poblouznění. Ačkoli se zdá, že je to o druhém, ve skutečnosti je to o vás, o tom, co ve vás druhý vyvolává, což je nádherné, zázrak! Zdá se, že jste se až nyní probudili a pocítili, jak moc musíte dávat a jak moc můžete být milováni.

V tom okamžiku jsou lidé obvykle opojeni úžasem a zázrakem tohoto poblouznění, jež prožívají, a slepě lpí na tom, kdo v nich probudil tento pocit. Ona nebo on má „magickou hůlku“ ve svých rukou a to, co prvně vedlo k odhalení a k láskyplným pocitům vůči sobě i k druhým, od vás postupně uniká s tím, jak se zcela zaměřujete na toho druhého.

Pak začne s druhým boj. Budete chtít vlastnit jeho nebo její část, která vám dávala tak příjemný pocit. A ten druhý/á často to stejné dělá vám. Oba jste touto tahanicí nesmírně zmatení. Tak to nejvyšší, co si můžete navzájem dát, nakonec vyvolává to nejnižší, totiž žárlivost, závislost a mocenské boje. Je to extrémně bolestivý pád, který téměř každý ve svém životě zažil.

Jak k tomuto pádu dochází? Uvnitř vás existují dvě části. Uvnitř vás, v srdečním krystalu, jenž jsem popsal, existuje láska, která dokáže jeho nebo ji vidět přesně takové, jací jsou, a můžete prožívat krásu, která je zde přítomna. Z tohoto místa ve svém srdci můžete vstoupit do vzájemně rovnocenného a vyváženého spojení s druhým, v němž jeden v druhém uznáváte božské a zároveň jeden v druhém neztrácíte ze zřetele člověka. Připouštíte druhému jeho bolest, nedůvěru, zklamání a vzdor.

Ve vašem břiše je však v činnosti jiná energie, něco, co může být velmi silné, ničivá síla v poblouznění. Tuto energii nazývám opomíjené vnitřní dítě, které nese velmi silnou a hlubokou bolest uvnitř, která sahá zpět k oné prvotní bolesti zrození, opuštění jednoty Otce-Matky-Boha. Toto dítě se probouzí, i když se poprvé zamilujete, a má mnoho emocí, jež mohou zastřít vaše srdce. Tyto emoce dokáží srdeční krystal zahalit a zastřít fakt, že to vy jste zdrojem požitku a blaženosti, které jste prožívali v počátečních fázích romantické lásky. Tyto pocity se týkají vás a prostoru, jenž jste sami sobě poskytli, jenž byl možná vytvořen druhým, ale který se stále týká vás.

Dítě ve vás, které je v bolesti a křičí po pozornosti, lásce, uznání a bylo po tak dlouhou dobu přehlíženo, však může mít tendenci přejímat jistý druh kontroly nad partnerem. Chce se ho držet za každou cenu, aby pro sebe získalo to, co mu chybí. Takto může dítě a srdeční krystal skončit na dvou protilehlých stranách. To, co se zprvu zdálo jako velmi krásné, se proměňuje v destruktivní vztah, kde začínáte jeden s druhým bojovat a vstupujete do bitvy, kterou ani jeden nechce, ale přesto se odehrává.

Tehdy, když hrozí, že se kouzlo vytrácí, můžete být zoufalí. Chcete se svého partnera držet za každou cenu, protože jste kdysi s touto osobou cítili absolutní lásku. Začínáte bojovat, abyste si ho udrželi, a vaše nejstarší bolesti, vaše emoce hněvu, strachu z opuštění, dokonce nenávisti se mohou vložit do hry. Je pak velmi těžké nechat druhou osobu odejít, neboť jste poháněni vzpomínkou, jak příjemné to bylo, když bylo vše harmonické.

Je velmi důležité, abyste věděli, jak v této fázi propustit. V okamžiku, kdy cítíte, že jde váš vztah do klesající spirály a vy se navzájem začínáte obviňovat a vyčítat si, je čas poodstoupit. Můžete se navzájem velmi silně zranit, a to právě proto, že jste se jeden druhého tak hluboce dotkli a tuto bolest vyléčit je těžké.

Odvažte se tedy udělat krok zpět, když cítíte, že se vám to vymyká z rukou, že jste zcela unášeni emocemi, které vám zabraňují přiblížit se ke svému partnerovi s otevřeným srdcem. Můžete vnímat hluboký strach z opuštění nebo téměř opak: strach spojit se s někým tak hluboce, že v tom ztratíte sami sebe. Mohou být přítomny také další emoce jako je hněv nebo žárlivost, ale důležité je to, že ty nejintenzivnější emoce jsou spíše o vás, než o vztahu. Vztah tyto emoce spustil, ale ony samotné pramení z hlubších příčin.

To, na čem teď záleží, je, že se obrátíte směrem ke zraněnému a odmítnutému dítěti uvnitř, které je skutečnou příčinou vaší emocionální nerovnováhy. Není to zodpovědnost vašeho partnera. Stejně tak vy nejste zodpovědní za vnitřní dítě svého partnera. Když činíte někoho jiného zodpovědným za svou bolest a očekáváte, že ji vyléčí, vede to ve vztazích k ohromnému zmatení.

Jak tedy poznáte, že se vztah, který byl na počátku milujícím svazkem, ubírá špatným směrem a začíná být nevyvážený? Vlastně jsou tam jasné náznaky a jedna z cest, jak to zjistit, je symbolické cvičení se svým vnitřním dítětem.

Představte si, jak v této chvíli stojíte naproti svému partnerovi. Můžete vzít i někoho, kdo je pro vás velmi důležitý, pokud zrovna nemáte partnera. Dovolte svému vnitřnímu dítěti, aby se postavilo k vaší levici. Stačí si představit, že vy sami jste dítě, kdekoli pod 10 let. Postavte se s tímto dítětem po levici naproti vašemu partnerovi. Nyní sledujte, jak toto dítě reaguje na vašeho milovaného/milovanou. Podívejte se na první reakci dítěte. Zeptejte se ho: „Co tě k němu/ní přitahovalo? Co pro tebe bylo tak neodolatelné? Co se dotklo tvého srdce, co tě fascinovalo?“ A pak se zeptejte: „Jak se cítíš nyní?“

Stalo se něco s touto prvotní kvalitou? Cítí tuto lásku dítě stále? V léčivém vztahu je tato jedinečná kvalita stále velmi přítomná. Stále vás sytí, hřeje, i když váš partner nabral více lidskou formu se svými vlastními problémy, vzestupy i pády. Přesto je něco z tohoto prvotního kouzla přítomno a díky tomuto kouzlu mohou být problémy překonány. Pokud cítíte, že kouzlo chybí, pokud se vaše vnitřní dítě ve skutečnosti cítí nemilováno nebo že je s ním neférově zacházeno, pak se tu odehrává něco, co vyžaduje vaši pozornost. Dopřejte si čas, abyste to se svým vnitřním dítětem odhalili.

Abyste tuto situaci vyjasnili, propusťte obraz vnitřního dítěte a si představte nyní, jak stojíte před partnerem, kterého jste si vybrali, a pozorujte, jak mezi vámi proudí energie dávání a přijímání. Nejdříve pozorujte, co dáváte druhému a vnímejte to. Pakliže to cítíte, nemusí to být vyjádřeno slovy. Pozorujte, co proudí od vás směrem k druhému a vnímejte, jak se v tento okamžik cítíte. Cítíte díky tomuto dávání více energie nebo se cítíte prázdní a vyčerpaní? Je dávání inspirující nebo jste jím vyčerpaní? Držte se prvního pocitu.

Poté, co jste se podívali na to, co dáváte druhému, pozorujte opačnou interakci. Co od druhého přijímáte? Spolehněte se na svůj první pocit, jakmile k vám přijde. Vnímáte to, co přijímáte příjemně? Otevírá to víc vaše srdce? Cítíte se šťastnější ohledně sebe sama jako důsledek toho, co přijímáte? Podstata léčivého vztahu je ta, že vám druhý dává něco, co vytváří ve vašem srdci radost.

Na závěr je tu ještě další znamení destruktivního vztahu. Z vašeho solar plexu – místa blízko žaludku – vnímáte „provaz“ energie, který je spojen s druhým. Pokud jste vnímaví, můžete tento provaz pociťovat. To, co hledáte, je pocit, že potřebujete druhého vlastnit, panikaříte při myšlence, že tu ten druhý již nebude, něco za tento provaz tahá. Pokud to vnímáte, je to v podstatě energetická pupečníková šňůra, která vás spojuje s druhým a dává vám pocit: „Potřebuji ho/ji, Nemohu to bez něj/ní udělat!“ Tento panický strach vám ukazuje, že nefungujete nezávisle nebo si alespoň myslíte, že to bez druhého nemůžete zvládnout, a taková závislost může vést k destruktivnímu vztahu.

V léčivém vztahu je přirozené postrádat jeden druhého, když jste nějakým způsobem odloučeni. Je přirozené mít radost a toužit po vzájemné společnosti. Můžete chtít druhého, ale nepotřebujete ho. V destruktivním vztahu je však v činnosti něco zhoubného. Je zde pocit, že nemůžete konat nebo být bez druhého, je na něm závislý váš pocit pohody – možná samotný život! – a to vás značně oslabuje. Existuje zde hluboký strach z možného odmítnutí druhým a to vás pokořuje a svírá. Celý vztah již nemá tu radostnou prostorovost a svobodu, kterou měl na počátku.

Pokuste se tyto věci vnímat tiše, svým vlastním způsobem. Nebojte se vytvořit ve vztahu prostor pro vnímání takovýchto věcí. Jakmile se jednou ve vztahu ocitnete v negativní spirále, je často potřebné, aby se partneři navzájem vzdálili, fyzicky a emocionálně, aby zjistili, kde každý z nich stojí. V takovém čase je často užitečné snažit se o věcech hovořit. Je nezbytné, aby se vaše energetická pole nejdříve vzájemně osvobodila a získala dostatečný prostor pro návrat do středu svého srdečního krystalu. Sestoupit svým vědomím dovnitř tohoto krásného čistého krystalu, který je vaší podstatou. Nezáviset na druhých, abyste prožívali to, co máte v sobě. Je to tam pro vás – stále. Je to šepot Boha, jenž můžete v tichu slyšet.

Vnímejte, jak z tohoto krystalu září světelné paprsky na dítě ve vás, které stále trpí bolestí a které stále hledá mimo sebe přijetí, lásku a bezpečí. Nechť vaše světelné paprsky sestupují na toto dítě a vy můžete doslova vnímat, jako by se světlo krystalu ukotvovalo prouděním hlouběji a hlouběji dolů přes vaše břicho a vaše nohy do Země.

To je vaše světlo, vaše jedinečné Světlo Duše! Jste zde, abyste toto světlo prožívali v těle na Zemi. Vaše specifické světlo je jedinečné, je to vaše Andělské Světlo, a když s ním zůstanete spojeni, pak přitahujete ve svém životě léčivé vztahy. Nemáte žádnou „potřebu“ druhých. A také nemáte potřebu přetvářet druhého v někoho „dokonalého“: někoho, kdo vás konečně uvidí v tom světle, po které toužíte, a kdo vám bezpodmínečně rozumí a přijímá vás tak, jak chcete vy.

Bezpodmínečné přijetí a láska je nalezena pouze ve vašem vlastnímsrdci – pomocí vás a pro vás. Nezatěžujte tímto úkolem někoho jiného. Absolutní láska je něco mezi vámi a vašim Já. Můžete to poskytnout jen sami sobě a když tak činíte, stanete se fontánou lásky pro ostatní, protože jste pak zcela upřímní a pravdivý sami k sobě. Milujete sebe sama včetně temné části: onoho dítěte ve vás, které někdy bojuje a je trýzněno.

Když sami sebe milujete, je pro vás jednodušší vidět druhou osobu ve skutečné perspektivě. Již nemusíte brát tak osobně občasné útočící nebo zraňující věci, které ona nebo on říká nebo dělá. Jejich skutky a reakce patří jim a je pak jednodušší na ně emocionálně neodpovídat. Druhá osoba již není zodpovědná za spásu vaší duše – to vy jste. Vyjste mistrem svého světa, své reality.

Vy všichni jste na této cestě sebe-uvědomění a již jste se druhých lidí svým srdečním krystalem dotkli: věnujete jim jiskřičky lásky a naděje. Já vám děkuji za váš příchod na Zemi v tomto čase, v této fázi obratu a přeměny. Jsem s vámi a hluboce vás opatruji. Jste mí bratři a sestry a já vás miluji.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

Jsou dávno překonány. Nač uzavírat sňatky posvěcené úřední mocí či církví.

Láska je jediným společným jmenovatelem. Pokud jste oba jedno tělo, jedna duše a společně se vyvíjíte, krásně druhému zrcadlíte obraz duše. V době, kdy vaše láska dospěje a vy získáte přítele/přítelkyni na celý život, toužíte poznat a rozvinout jinou část své duše. Správně, zřejmě potřebujete jiné zrcadlo. Rozvod? Zbytečně ničíte společné dílo a s nenávistí jeden druhému ubližujete… Cesta poznání je cesta života. Já jsem vám připravil mnoho zkoušek, mnoho možností. Proč tolik povyku, provází-li láska vaše konání. A děti, které vzešli ze společného svazku?

Nahlížejte naprosto stejně. Kolik partnerů, tolik podnětů. To, co je jedině důležité, může dát každý z vás. Kdykoliv, komukoliv.

Láska. Láska je a bude navzdory vašim proměnám. To vaše sebelítost, ublíženost, zklamání, nenávist, vaše ego staví mosty mezi rodiče a dítě. Dítě vzešlo z lásky. Bez lásky nic nevznikne ani nemůže zaniknout. Já jsem vám je dal. Tak jako vše ostatní kolem. A jen Já a Láska rozhodnu, kdy si je vezmu zpět. Jakým právem bráníte jeho svobodnému projevu? Jakým právem určujete, že vy jste lepší rodič než ten druhý a bráníte dětem se s druhým stýkat?

Sami svým bytím určují směr své cesty, čím více podnětů, tím zralejší jedinec. Ne vy - Já - Já láska - určím, kde cesta vývoje duše projde transformačním procesem a jak se dál bude odvíjet jemné předivo mého záměru.

Já, Já jsem - je jediným určujícím pravidlem stvoření. Jen Já, Já jsem - má sílu změnit stávající, ale pouze a jen ve jménu lásky.

PROMĚNA MUŽSKÉ ENERGIE A K ČEMU SLOUŽÍ

Ve vašem systému se často stává, že ženská a mužská energie vzájemně zaměňují své role. Dominantní chování žen nezřídka způsobuje zjemnělé a tzv. zženštilé chování mužů.

To vše způsobuje napojování fotonů na vaše stávající buněčné uskupení.

Úloha muže Nové doby spočívá v ochraně nových hodnotových systémů. Je fyzicky uzpůsoben k ochraně slabší konstituční formy ženy. Obsahem jeho bytí nemá být fyzický projev síly, ale využívání klidné síly Boží. Ochranou v Novém řádu se myslí klidné uspořádání dne. Dodržování řádu, na kterém se zúčastnění dohodnou. Moudrou laskavostí nahrazuje předchozí projevy agresivní síly, které provázely dřívější výchovu. Je rádcem a učitelem, oporou Nových dětí. Učí se pracovat s láskou jako všichni okolo něj. Je důsledný a trpělivý v hledání nových informací a při zkoušení nových technik i technologií. Svoji rodinu vede moudrostí, důsledností, tolerancí a láskou v době nových poznatků.

Je oporou komunitě, ve které se uvolí žít.

Nová doba přináší i nové vazby a nové formy pospolitosti. Často objevíte širší uskupení tvořené mnoha rozdílnými generacemi, kde se lidé schází pouze při společném díle nebo jídle a jinak každý upřednostňuje malé místnosti pro soukromé meditace či odpočinek.

V těchto komunitách, kde bývá více žen, je mužům předurčeno stanovovat řád, kterým se seskupení dobrovolně řídí.

Veškerá rozhodování jsou podřízena vůdci, který přebírá odpovědnost za zdroje potravy i za její dostatek. Muž určuje, která z žen se stává hlavou velkých rodin. Často se vedení ujímá nejstarší.

Zrod nového pokolení je čistě záležitostí jednotlivců, kteří se rozhodnou, zda ve společenství chtějí zůstat a společně své děti vychovávat v pospolitosti strýců a tet, nebo se rozhodnou odejít a žít zcela samostatně.

Vaše doba se velmi provinila na ženách všech ras. Dosavadní vývoj, kdy mužská síla zcela bezohledně zneužívala své fyzické síly pro degradaci ženství, je nenávratně zničen. Přesto zmrzačená těla žen (interrupce, hysterektomie) ještě dlouhou dobu nebudou schopna zaplnit mezeru v genetickém kódu zrození.

Proto přechod do jiné formy bytí umožní i zrod zcela nových bytostí. DNA lidí se promísí s jinou formou projeveného tak, aby nový člověk (člověk Nové doby) byl schopen následovat záměr boží.

Ke schopnostem dětí Nového věku patří obnova tkání. Mohou změnit opravdu mnoho z hrůz, které generace po staletí prováděly.

Apeluji ne na váš rozum, ale na vaše cítění. Mysl, která byla ovlivňována, manipulována a přeměňována, ztratila svoji původní schopnost následovat duši.

Pokud chcete pochopit Nový věk, musíte využívat vaši intuici, cítění lásky, které sice zakrnělo, přesto nikdy zcela nevymizelo. Rozum se bude bránit a vše nové odmítat. Intuice, hlas srdce vám napoví a povede v této úžasné době plné proměn a nových objevů. Nezapomeňte, že na to nejste sami. Celá planeta, fauna, flóra, voda, vše prožívá tu nádhernou změnu spolu s vámi.

Obracejte se na své neviditelné pomocníky - víly, anděly a skřítky, kteří spolu s vámi prochází proměnou tváře Matky Země.

Časem se pro vás vaši průvodci stanou viditelnými. Některé z vašich dětí je vidí již dnes. Jen jsou zmateny projevy nižších vibrací, které se v této době prolínají s vaší realitou. Věřte, že mohou vidět bytosti, které jsou vašim očím zatím skryté. Dejte jim svoji lásku - ony pak s důvěrou přijmou své schopnosti. Učitel a žák - role, která se nyní bude prolínat. Vzájemně si budete učiteli i žáky.

K tomu vám dopomáhej Bůh.

ŽENY

Ženy mají obrovský podíl na změnách, kterými lidstvo prochází.

Vždy byly a jsou předurčenými pokračovatelkami rodů. Ve všech galaktických systémech a uskupeních je ženám dána schopnost reprodukce a tím pádem i schopnost ovlivňovat budoucí četnost generace.

Některé civilizace úkol žen pochopily, ženy byla uctívány a chráněny, vzývány a oslavovány. Vaše civilizace roli žen znevážila a v rámci Stvoření se snažila o její vyhubení. Nikdy v tak velkém rozsahu nedocházelo k jejich vraždění, upalování, ničení a plenění.

Degradace ženské síly dospěla tak daleko, že ženy ubližují jedna druhé a tím pádem samy sobě. A snaží se o své sebezničení.

Planeta Lásky - jak byla dříve Země nazývána, se stala jednou z nejméně navštěvovaných planet galaktického uskupení.

V době transformace máte opět možnost vrátit ženskou energii tam, kam náleží - do čela zrození. Záleží nejen na ženách, ale i na přístupu vás všech, jak tento proces skončí.

Rozkol byl způsoben nepochopením božího řádu. Už v době ledové, přežívaly jen malé skupiny lidí. Boj o přežití změnil výsostné postavení žen na nutnost zachování společenství. Zde je počátek hlubokého propadu. Zde docházelo k zneužití ženy tím nejhrubším způsobem. Zde se Láska odvrátila a odešla daleko od Boha.

Nejtěžší období, kterým planeta Země procházela, trvalo 7 galaktických let. Nyní máte znovu možnost se navrátit zpět. Zpět ke kráse, lásce, životu.

Nepromarněte svoji šanci. Probuďte opět hluboko ukrytý plamínek lásky ve vašich srdcích. Milujte své blízké, děti, rodiče, přátele. Pečujte o zdroje pitné vody, ochraňujte přírodu, zvěř, ptactvo, vše, co vám bylo svěřeno. Bez vás, bez lásky ženy vaše planeta zahyne.

Stačila jedna z vás. Jedna jediná a dokázala láskou zvrátit jistý zánik planety Země. Co teprve, když spojíte své síly do jednoho láskyplného proudu energie, která obtočí vaši pianem a pomůžete jí se přenést do nového proudu Nového věku.

Vy ženy, od nepaměti dárkyně života, rozpomeňte se na vaši část božství ukrytou uvnitř - na lásku - a pomozte ve všech rovinách, ve všech úrovních pomozte prosadit lásku do rozhodování vašich mužů. Na úřadech, v státních institucích, v každém posledním obydlí povzneste lásku, kam patří. Do čela všech rozhodnutí.

To, co lidstvu, lidem, vašim dětem škodí, budiž smeteno z povrchu zemského. Milujte sebe sama, milujte své rodiny, své partnery, své děti tak, jak umí jen láska.

Uvěřily jste, že svět je bolest, že zrození dětí musí provázet bolest, že život přináší bolest.

Pak tedy dnes uvěřte, že život je radost, pokud žijete láskou. Zrod nového života je provázen radostí, pokud žijete s láskou. Svět vám bude vracet jen to, co do něj vložíte. Vaším nejvyšším vkladem je Láska.

A vy jste ty, kdo stály u zrodu. Rozpomeňte se a začněte jednat. S láskou.

K tomu vám pomáhej Bůh.

Z knihy DAR SVĚTLA - Askal

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information