Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Najvyššej múdrosti sa musí každý naučiť sám.

Nedá sa ju učiť slovami.

Indiánska múdrosť

Online

Máme online 12 hostí Designed by:

Sexualita a čakry PDF Tlačiť E-mail

 

Sexualita a čakry


Lidská sexualita je jednou z forem projevu a zrcadlem vždy přítomného aktu tvoření, který probíhá ustavičně na všech rovinách života v Universu. Když vznikla v okamžiku tvoření z jednoty mnohost, rozdělilo se beztvaré Bytí nejprve na dvě základní formy energie – jednu oplodňující, mužskou a druhou přijímající, ženskou. Číňané dali těmto prasilám už před tisíciletími názvy jin a jang. Ze hry těchto energií vychází všechno stvořené! Ženské jin je ustavičně oplodňováno mužským jang a rodí život v jeho nekonečně různých formách. Na fyzické úrovni člověka se projevuje hra těchto sil jako sexualita. Skrze ní je člověk spojen s všudypřítomným aktem tvoření života v jeho celistvosti a extáze, kterou při tom může zažít, odráží opět Blaženost tvoření.

Síly jin a jang se projevují v celém Universu jako polarity. Všechno – aby mohlo obstát – má svůj protipól. Jeden pól existuje jen díky druhému, zmizí-li jeden, zaniká i druhý. Toto základní pravidlo platí ve všem. Tak můžeme např. vydechovat, jen když se nadechneme, necháme-li jedno, přestává i druhé. Vnitřní podmiňuje vnější; den noc, světlo tma, rození umírání, muž žena atd., přičemž obě polarity jsou navzájem záměnné. Každý pól potřebuje ke své celistvosti svůj protipól. Jin jang symbolizují vpravdě pozoruhodným způsobem rytmický pohyb všeho života. Jin přitom představuje jednu stranu celku – ženskou, rozpínavou, citovou, pasivní a nevědomou, jang představuje druhou stranu – mužskou, stahující se, intelektuální, aktivní a vědomou. Není a nemůže v tom nikde ale být žádné hodnocení ve smyslu, větší – vyšší ceny. Stávající rovnováha nás obklopujícího Universa je výsledkem vztahu mezi protiklady. Protože je vše v Universu v neustálém pohybu, je také jin a jang v každém okamžiku latentně přítomno i ve svém protipólu. To je symbolizováno bílým bodem v tmavém jin a tmavým bodem v bílém jang. Každý z obou pólů v sobě ukrývá zárodek protipólu a je jen otázkou času, kdy se jedna polarita přemění v druhou. V některých oblastech (např. v atomární rovině) dochází k tomuto přepólování ve zlomcích vteřiny. Den a noc se střídají průměrně po dvanácti hodinách a výdech – nádech po několika vteřinách. U lidských bytostí je tato přeměna polarity, z mužské na ženskou nebo obráceně, většinou možná jen novým zrozením.

Všechno přichází a odchází, pohybuje se a proměňuje na základě výměny a střídavého působení jin a jang, které jsou dvě základní síly Universa. Ale teprve oba cykly tvoří jednotu. Také láska a sexualita mají svůj základ v této zákonitosti. Oba póly usilují spojit se v jeden, přitahují se jako dva rozdílné póly magnetu. Jestliže dojde ke sjednocení protikladných sil, navzájem se zamění. Žena a muž mají ve všech svých základních rysech opačnou polaritu. Opačná polarita se projevuje i na úrovni energií. Všude tam, kde muž má polaritu plus, je u ženy mínus a naopak. Platí to i o otáčení čaker. Tak vzniká, mezi ženou a mužem na všech čakrami reprezentovaných úrovních, vzájemné přitahování a doplňování, což může vést k dokonalému vnitřnímu spojení. Abychom toho dosáhli, musí však být naše čakry bez jakýkoliv blokád. Při sexuálním spojení, (nebo při autoerotice), je proud energie v hlavním kanálu, Sušumně, výrazně vybuzen a zesílen. Energie v druhé čakře enormně vzroste a když nejsou čakry zablokovány, napájí tento přebytek energie všechny ostatní čakry našeho systému. Přitom je sexuální energie, (která představuje určitou formu Prány) transformována do frekvencí ostatních čaker. Ta pak vyzařuje z čaker, skrze kanály nádí, do fyzického těla a do vibračních polí a plní je znásobenou Životní energií. (Čímž regeneruje a omlazuje fyzické tělo)! (Pří naladění na kosmické harmonické energie, pocházející z ostatních energetických center – čaker a splynutí s nimi, prožijete buněčný – Kosmický orgasmus – blaho “nejvyšší”).

Při sexuálním vyvrcholení dochází k mocnému oboustrannému uvolnění sil všemi sedmi čakrami a ke splynutí na všech čakrám odpovídajících úrovních. Oba partneři se cítí oživeni až do hloubi svého bytí a současně zcela uvolněni, pociťují vnitřní spojení a lásku, která překračuje rámec osobního chtění vlastnit. Partnerský vztah tím zakusí naplnění, které již není závislé na vnějších věcech. Avšak takto naplňující sexuální splynutí může být v této dimenzi prožíváno jenom tehdy, když se partneři jeden druhému zcela otevřou a osvobodí se od všeho strachu, který by mohl zabraňovat volnému toku energie v systému. Pokud je jen jediná čakra u jednoho z partnerů zablokována, nemůže být dokonalé spojení prožito. Blokovaná čakra vyvolává navíc poruchu v toku energie odpovídající čakry partnera.

Většina lidí zažívá sexualitu pouze druhou čakrou. U muže kromě toho hraje dominantní roli energie první čakry coby tělesné hnací síly. Jestliže je však sexualita omezena jen na nižší čakry, stává se jen omezeným zážitkem, ze kterého jsou oba partneři spíše unaveni, zeslabení a nespokojení a mají tendenci od sebe odejít a uzavřít se do sebe. Je to jako kdyby se na strunném nástroji brnkalo stále na jednu nebo dvě struny – nikdy by se nerozezněla celá škála tónů (vibrací). Z hlediska energií se skutečně při takto omezené sexuální praxi spotřebuje mnoho energie, protože energie z jiných čaker se transformují na sexuální energii a vyzáří se druhou čakrou. Energiím je tak zabráněno, aby svou přirozenou cestou stoupaly vzhůru a naplnily současně všechny ostatní čakry.

Nejpřirozenější cestou, jak odstranit blokády bránící dokonalému sexuálnímu splynutí na všech úrovních, je výměna energií čaker srdce. Když oba partneři vyzařují lásku svého srdce, volně a beze strachu, harmonizuje se jejich vlastní i partnerův systém energií. Strachem podmíněné blokády se uvolňují a je možná výměna v úrovních všech ostatních čaker. Proto milostné “spojení” mnohem více naplňuje a uspokojuje, když kromě tělesné přitažlivosti je mezi partnery také pocit hlubší lásky. Tak jsou aktivovány vibrace vyšších frekvencí a sexualita se pozvedá nad čistě tělesný kontakt k Duchovnímu splynutí. To je základem umění tantry, která se učí a praktikuje po tisíciletí. Dochází při ní k daleko mocnějšímu sexuálnímu prožitku, než se obecně pokládá za možné. Taková zkušenost nás zavádí do skutečně jiných dimenzí prožívání a prociťování. Uvědomíme si, že sexuální energie není uzavřena pouze v našich pohlavních orgánech. Je obsažena v každé naší buňce stejně jako ve hře ženských a mužských sil – ve všech projevech tvoření! Dokonalé splynutí s milovaným partnerem nás vede k zážitku vnitřní jednoty s pulsujícím Životem v Universu a v okamžiku orgasmu, když dualita na moment přestává existovat, zažíváme jednotu s absolutním beztvarým Bytím, které představuje stálý základ i cíl pro hru obou polarit.

 

Prevzal z: http://www.trefy.cz/eter/

 

 


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information