Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Najvyššej múdrosti sa musí každý naučiť sám.

Nedá sa ju učiť slovami.

Indiánska múdrosť

Online

Máme online 4 hostí Designed by:

Jak odpovídat dětem na těžké otázky PDF Tlačiť E-mail

Jak odpovídat dětem na těžké otázky

 

Jak odpovídat dětem na těžké otázky


Někdy je to s dětmi opravdu těžké, zaskočí vás záludnou otázkou, když to nejméně čekáte. Přesto je neodbývejte vyhýbavou otázkou: "A už sis uklidil pokoj?" Buďte připraveni dát jim uspokojující odpověď přiměřenou věku a chápání dítěte. Ukažte jim, že ten, kdo se ptá, nebloudí. Díky tomu dítě neztratí přirozenou potřebu uspokojování zvědavosti.

Každé dítě, nezávisle na věku si zaslouží, abyste mu odpověděli. Je to znamení, že si ho vážíte a chcete mu pomoci poznat často komplikované cesty života. Pokud se vyhýbáte odpovědím, dítě začne hledat informace u někoho méně kompetentního, například kamaráda ze dvora. Pokud ho budete ignorovat nebo se vysmejete jeho "hloupým otázkám", dítě se bude stydět za emoce, spojené s různými zkušenostmi.


Smrt blízkého člověka

Nesnažte se ji před dítětem tajit. Řekněte mu hned: "Víš, že babička byla v poslední době často nemocná. Dnes telefonoval lékař a řekl, že zemřela." Přitulte se k němu a utěšte ho. Dovolte dítěti vyplakat se a projevit smutek. Řekněte mu, co cítíte a neskrývejte ani vlastní slzy.

Dítě se vás možná zeptá, zda i vy zanedlouho zemřete. Můžete říct, že máte v úmyslu ještě dlouho žít a určitě zemřete až tehdy, když vyroste. Malé dítě se často zeptá i na to, proč vlastně babička umřela. Vysvětlete mu, že i když je to smutné, je i přirozené, že všichni lidé jednou zemřou. Pokud jste věřící rodina, potěšte dítě tím, že babička dále žije - jenže někde jinde a možná se s ní ještě jednou potkáte. Vždy však zůstane živá ve vašich srdcích a vzpomínkách.

Buďte připraveni i na to, že si vyslechnete známky zlosti na zemřelého, např..: "Otec nás určitě neměl rád, když zemřel a nechal nás tu samotné. "V takové chvíli se nesnažte ukrývat svůj pocit ztráty a toho, že sami nevíte, proč se tak stalo: "Některé nemoci přicházejí náhle a nikdo je neumí předvídat ani jim předcházet."


Rozvod

O rozvodu by měli oba rodiče informovat dítě najednou, aby slyšelo jednu dohodnutou verzi. Takový rozhovor by se měl odehrát až tehdy, když je rozhodnutí již neodvolatelné a jeden z rodičů zanedlouho opustí domov.

 • Vyberte si chvíli, kdy budete mít dostatek času a nikdo nebude muset spěchat.
 • Nezávisle na tom, do jaké míry se sami cítíte ukřivdění, nezatěžujte těmito pocity dítě. Chovejte se klidně.
 • Pokud máte několik dětí, všechny by se o tom měli dozvědět současně.
 • Nelžete. Čestnost a rozhodnost přesvědčí děti, že rozhodnutí je nezvratné.
 • Ujistěte děti, že oba nadále jste a budete jejich milujícími rodiči.
 • Nezapomeňte říct, že ani v nejmenší míře nejsou vinny na vzniku takové situace.
 • První informace mohou znít například takto: "Máma a táta už spolu nejsou šťastní. Rozhodli jsme se, že bude lepší, když se rozvedeme a budeme žít každý zvlášť. Oba vás máme velmi rádi a vždy pro vás budeme táta a máma."
 • Čím je dítě mladší, tím jednodušší informaci by mělo dostat. Není třeba popisovat mu příčiny rozpadu manželství, kterým ještě není schopno rozumět. Důležité je jen to, že se neumíte dohodnout a jste přesvědčeni, že už spolu dále nemůžete zůstat.
 • Musíte být připraveni, že vám děti budou klást řadu otázek: co s nimi bude, kde budou bydlet, který z rodičů se odstěhuje, kdy se s ním budou moci vídat. Odpovídejte krátce a klidně, v některých otázkách můžete přenechat výběr dětem.

... A stovky jiných problémů

Dospívání, rozdíly pohlaví, kontakty s cizími, drogy - seznam témat na rozhovory s dětmi je nekonečně dlouhý. Ne v každé oblasti se cítíme jako experti a ne s každou otázkou si víme rady. Ale nejdůležitější je to, abychom byli otevření, čestní a ukázali dítěti, že jsme vždy nablízku.


Nelžete - mluvte pravdu

 • Na rozhovor s dítětem se připravte. Nepředstírejte, že něco víte, když to tak není. Raději řekněte: "Nevím, ale zjistím to a pak ti řeknu." A slovo rozhodně dodržte.
 • Nelžete a nevymýšlejte si. Pokud dítě po jistém čase zjistí, že jste obešli pravdu, obviní vás ze lži bude se cítit hluboce podvedeno.
 • Budujte svou důvěryhodnost. Neskrývejte brutální pravdu, jen aby dítě hledělo na svět přes růžové brýle. Jde např. o otázky týkající se chudoby, dětských domovů a zločinnosti.
 • Mluvte krátce a jednoduchými slovy. Nedělejte z debat kázání a monolog plný kritiky, ale mluvte o faktech a pocitech, které jsou s problémem spojené.
 • Berte v úvahu názory dítěte. Nebraňte mu vyjadřovat emoce, i kdyby byly bolestné. Proto neříkejte: "Takhle nesmíš mluvit. Styď se! Jak si jen můžeš něco takového myslet? "

Ve spolupráci se serverem: www.blog.eugenika.skPrevzaté z:http://www.esoterika.cz/12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Meditace na zesílení spojení s našimi anděly strážnými


Láska vašich průvodců může být ve vašem životě přítomná a dávat vám mohutnou podporu anebo ve vašem vědomí přítomna být nemusí - to ovšem neznamená, že nejste svými průvodci zcela a bezvýhradně milováni. Ať už věříte, že máte průvodce, či ne, a propojujete se s nimi denně nebo vůbec, vaši průvodci tu jsou a jsou vždy po vašem boku. Nikdy vás neopouštějí a stále bdí nad vašimi životy, zkušenostmi a pozemskou existencí. Jejich posláním a starostí je vždy vás milovat a vést vás vaším pozemským duchovním životem, jak jen mohou. Je mnoho pracovníků světla, kteří nevěří v průvodce či jejich důležitost na své duchovní cestě; věří jen tomu, že je jen jedna energie, se kterou je možné se propojit, a to je světlo Stvořitele. Všechny ostatní energie či duše na vnitřní úrovni jsou jen odváděním od pravdy. Na tomto tvrzení je něco pravdy. Jakožto pro pracovníky světla na Zemi je vaším cílem a potřebou propojovat se se Stvořitelovým světlem, přijímat Jeho vibraci a pracovat s ní ve vaší fyzické realitě. Po pravdě není nic důležitějšího než právě toto - cítit světlo Stvořitele kolem i uvnitř sebe vám přináší velkou útěchu, ale v praxi vám také umožňuje žít na Zemi v pravdě.

Když mluvíme o průvodcích, nemáme na mysli nějaké rozptýlené energie, ale mluvíme o shromažďování různých aspektů a kvalit Stvořitele kolem vás. Vaši průvodci mají vědomí, které je čistší než vaše současné vědomí; jejich energie je vyšší, rychlejší a jemnější. Jsou schopni vidět skrze hranice a limity, které vám v životě brání vnímat širší obraz vaší pozemské zkušenosti. Jsou to přátelé, kteří tu jsou, aby vás podporovali a vedli, kdykoli potřebujete pomoci, dodat energii a zvětšit vaše schopnosti a umění manifestace. Přátelé, kteří jsou vždy pozitivní, milující a štědře poskytují svou energii a moudrost, ať děláte nebo říkáte cokoli - vaši průvodci se k vám nikdy neobrátí zády a nikdy vás neopustí. Jakožto pracovníci světla na Zemi hledáte vzestup, jednotu se Stvořitelem a manifestaci pravdy, lásky a posvátných schopností vaší duše; vaše cesta je někdy osamělá a těžká, jak se snažíte ze všech sil dosáhnout něčeho, co se může vašemu rozumu občas zdát nemožným. Vaši průvodci jsou tu, aby vám cestu ulehčili, pomáhali vám a prohloubili vaše propojení se Stvořitelem a aby vás bezpodmínečně milovali. Když duchovně rosteme, objevujeme naše vnitřní energie a rozpouštíme temnotu v nás, je velmi důležité, abychom byli bezpodmínečně milováni a cítili lásku kolem sebe, protože nám to umožňuje zůstat soustředěni na naše cíle. Když si začnete být vědomi té lásky, která vás obklopuje, pak začne ve vaší realitě a duchovním vývoji mocně působit, protože vám umožní cítit síť či základnu (bázi) podpory, která vás obklopuje a povzbuzuje v dosahování vašich cílů.

Vaši průvodci jsou energií, se kterou můžete mluvit jak v duchu tak nahlas, se kterými se můžete podělit o své nejhlubší pocity, a co je nejdůležitější, můžete je o cokoli požádat, a oni vám pomohou tím nejlepším způsobem, pokud je to Stvořitelovou vůlí a pomůže to vašemu duchovnímu vývoji.

Když přemýšlíme o našich průvodcích, musíme si uvědomit, že jsou projevem Stvořitele, jsou pojítky a mosty ke Stvořitelovu světlu. Nejdůležitější je uvědomění, že vy jste se Stvořitelem spojeni v jedno - a tudíž i vaši průvodci. Není žádná oddělenost, ani rozdíly mezi vámi a průvodci - a totéž platí o vás a Stvořiteli. Vy jste Stvořitelem a průvodci též. Propojení a přijetí energie vašich průvodců vás nejen obrovsky podporuje a poskytuje vám rady pro vaši realitu, ale umožňuje vám to přijmout novou vyšší vibraci Stvořitelovy duše. Je důležité zbavit se myšlenky, že průvodci odvádějí vaši pozornost od Stvořitele a přijmout že, vás spojují s Jeho hlubší úrovní. Ať už se svými průvodci spolupracujete nebo ne, budou tu pro vás, takže by možná bylo dobré začít s nimi budovat vztah a být si vědomi každé i nepatrné změny, kterou to přinese do vaší pozemské reality a zkušeností. Když spolupracujete se svými průvodci, vnášíte Stvořitelovu energii do svého života s větší intenzitou.

Já, Mistr Kuthumi, sloužím na Zemi mnohým jako průvodce; je to potěšení a čest otevřeně a naprosto milovat tolik duší, které přijímají mou přítomnost i Stvořitelovu duši, jež si přeji s nimi sdílet. Rád bych vám nabídl jednoduchou techniku, jak posílit přítomnost průvodců ve vaší realitě a jak ukotvit více Stvořitelova světla a vědomí ve vašem bytí, aby podporovaly růst vaší duše. Tato technika může být praktikována každý den a kýmkoli, ať už s průvodci hojně spolupracujete nebo si přejete začít.

Nyní vás prosím, abyste se klidně posadili a zaměřili se na svůj dech. Dovolte si vstoupit do hlubokého meditativního stavu bytí a mysli a každým okamžikem se oddávejte stále hlubšímu tichu i klidu.

Nejprve požádejte své osobní průvodce, aby k vám přiblížili svou energii se záměrem v lásce vás chránit a uvědomit vás o své čisté a láskyplné přítomnosti.

Uvědomte si své tělo, pocity a jakékoli vjemy, které se objeví.

Několikrát se zhluboka nadechněte a při výdechu uvolněte všechny strachy nebo bloky, které můžete mít v souvislosti s vašimi průvodci. Toto je důležité udělat, i když jste zvyklí se s nimi kontaktovat, protože to může vaše propojení prohloubit.

Požádejte své průvodce, aby skrze vaši korunní čakru zaplavili celé vaše bytí křišťálově čistou bílou energií. Prociťujte zejména to, jak křišťálová energie vplouvá do vaší mysli a odplavuje všechny myšlenky, aby mysl zůstala klidná a jen pozorovala vaše prožitky.

Požádejte svou duši, aby se zcela spojila se světlem a duší Stvořitele. Požádejte své průvodce, aby prohloubili toto propojení a postarali se o to, že každá část vašeho bytí bude propojena s duší Stvořitele a že Jeho Světlo proudí s lehkostí, silně, ale jemně do celého vašeho bytí. Soustřeďte svou mysl na pozorování celého procesu.

Až budete připraveni, požádejte své průvodce, aby s vámi nechali splynout své energie těch nejvhodnějších vibrací a kvalit. Můžete pak pociťovat, jak tato energie a světlo proudí do vašeho bytí. Jejich energie splývají s vašimi a vaše se sjednocují s jejich.

Toto je proces, kdy jsme všichni rovnocennými majáky světla a sdílíme své energie, abychom mohli vstoupit do hlubší jednoty se Stvořitelem a zažívat ji. Možná si uvědomíte barvy, obrazy, slova nebo pocity; jen je pozorujte. Dovolte tomuto procesu integrace, aby se dokončil; pak jen na chvíli spočiňte v těch energiích, aby se světlo mohlo ve vás "usadit" a zakotvit.

Účel této meditace je, aby vám pomohla v propojení s vašimi průvodci, kteří vás obklopují, umožnit vám naučit se s nimi komunikovat, rozpustit jakékoli bloky a zvýšit podíl světla ve vašem bytí.

Jak teď sedíte a přijímáte ucelenou energii společenství svých průvodců, můžete je začít žádat o pomoc ve vaší pozemské realitě a v duchovním růstu. Promlouvejte k nim ze srdce a věřte, že vás povedou, budou vás podporovat a pomáhat vám. Když je žádáte o pomoc a vedení, naslouchají vždy, ale v mocném splynutí s jejich energiemi bude mít vaše žádost větší sílu a oni budou mít větší možnost vám také pomoci. Pak si jen všímejte jakýchkoli změn nebo zážitků ve vašem životě a věřte, že jste svými průvodci a Stvořitelem bezpodmínečně milováni. Tato meditace vám umožní vyjádřit své pocity a touhy a také vám pomůže více si věřit.


Pamatujte si, že abyste mohli dostat, musíte nejprve požádat, abyste mohli požádat, musíte rozumět svým touhám. Když touha vychází z vaší vnitřní pravdy, pak vás Stvořitel vždy obdaruje hojností. Pak musíte být otevřeni přijímání. Vaši průvodci vás naučí, že Stvořitel je všude kolem vás i ve vás a že jste jedno se vším.

Oddělenost je iluze; sjednocení je proces přijímání vaší skutečné podstaty, tedy Stvořitele. Dovolte si přijmout tento proces a vnímejte ho jako odrazový můstek ke splynutí se světlem Stvořitele, které vychází z vás.

Já jsem Mistr Kuthumi.

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org.
Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Hanka B.

Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information