Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Dôležité je premýšľať len o tom, po čom túžiš;

nie o tom, čoho sa obávaš.

Doreen Virtue

Online

Máme online 8 hostí Designed by:

Mistr Kuthumi – Vědomí v současné vibraci PDF Tlačiť E-mailMistr Kuthumi – Vědomí v současné vibraci

Poselství přijala Natalie Glasson dne 08. 1. 2013


S nesmírnou láskou k vám plují mé energie, aby pozdravily a hluboce se propojily s vašimi energiemi. My všichni žijeme v nové vibraci energie, v nové fázi vzestupu; ať už jste na Zemi nebo na vnitřních rovinách, proběhl ve vás i kolem vás posun. Posun ve vibraci, vědomí a vyzařování vašeho světla se projevil, díky volbě vašeho bytí, abyste skutečně prožili další fázi vzestupu, která je ve vašem bytí markantní; je vhodné vybrat si, že budete vyzařovat výsledky posunu do své reality vědomě. Nyní je čas zvolit si, že posuny, které proběhly ve vašem bytí, prožijete. Z vašeho nitra se rozvinula krásná a velkolepá energie, jako výsledek vaší oddanosti, zasvěcení se svým duchovním cvičením a díky volbě, kterou v této chvíli činíte. Všichni jste přijali vyšší vibrace světla a vědomí, které sytí k jejich potěše vaše tělo, vědomí a duši svou výživou; ať už ve svém bytí cítíte změnu či nikoli, je vhodné udělat si čas, abyste učinili volbu, že prožijete toto blažené světlo, které se ve vašem bytí již projevuje. Nechte je rozvinout, když vyzařujete své světlo až za hranice a omezení a vybíráte si zažít bohatství, které se v tomto posvátném čase manifestuje, což prožíváme všichni. Ve skutečnosti se tato nová fáze vzestupu začne proplétat a projevovat ve vaší realitě s větším rozpětím, citlivostí, hojným množstvím lásky a moudrosti, až si celým srdcem zvolíte ji prožívat a ve své fyzické realitě a na mnoha úrovních svého bytí. Pak si všimnete, že vaše realita se krásným způsobem mění, ale bude právě proto, že jste si zvolili, že necháte své energie volně proudit, což vytváří ve vaší realitě ty nejkrásnější energetické vzorce a vede to k úplnému vtělení a prožívání tohoto nového věku a vpravdě také všeho, nač jste čekali. Svou volbou vytvoříte prostor, přitáhnete lidi a podmínky, které vám pomohou, abyste mohli ve svém bytí zažívat bohatství lásky a světelných vibrací. Prostor, který můžete vědomě odkrýt jakožto bytost světla Stvořitelova vibrace.

Aby se nová energie mohla z nitra vašeho bytí rozvinout, je dobré si zvolit, že budete rozvíjet svou důvěru a víru ve vedení a intuici ve vašem bytí. Už není třeba, abyste mysleli hlavou, abyste promýšleli záležitosti a situace, abyste je lépe pochopili, nyní je doba, abyste dovolili svému srdci a duši, aby vás vedly a vlastně myslely za vás. Jakožto bytí, které se v poslední době plně otevřelo, aby přijalo mocné aktivační energie prosince 2012, zároveň jste se rozšířili, abyste se plněji spojili se svou pravdou, tedy širším aspektem své duše. Vaše duše předstoupila v celé své kráse, aby vás vedla vaší realitou, jak si postupně dovolujete stát se vědomými věčné přítomnosti své duše. Jste napojeni na širší prostor všeho, čím je Stvořitel. Máte schopnost být neustále a vědomě vedeni svou duší a Stvořitelem, kteří vyjadřují posvátné pravdy, energie a vibrace skrze vaše bytí a ty jsou napojeny na větší plán navržený duší Stvořitele, který se rozvíjí pro všechny na Zemi. Jako duše Stvořitele hrajete v tomto božském plánu velkou roli a tak každý váš čin přispívá k tomuto božskému plánu každé duše na Zemi. Pochopením tohoto si můžete uvědomit důležitost následování svého vedení srdce a intuice v této době. Už nejde myslet a tvořit jen myslí, už nemůžete ovlivňovat svou realitu touhami a činy, které nemají podporu, je třeba, aby vycházelo z vašeho bytí, z vašeho srdce. Ve skutečnosti nyní dostáváte dech čisté svobody. Už nepotřebujete postrkovat a vyvíjet tlak na realitu, bojovat proti světu, ale místo toho si dovolte plout s tímto božským proudem Stvořitele a vašeho bytí v pravdě, tedy poddat se mu s čistými záměry, pak se vše může a také projeví s velkou lehkostí, jako krásný příběh spojení, lásky a pravdy, který se před vámi rozvine. Vlastně s vámi mluvím o odporu. Už není třeba odporu ve vaší realitě a proti ní i sobě samým. Odpor se dá vysvětlit jako příliš velká snaha, přílišné chtění, snažíte se silou dosáhnout něčeho, co může přijít velice jednoduše, pokud se prostě oprostíte, dáte si do svého bytí, reality a univerza záměr a žijete jako prostor otevřenosti, lásky a míru, který jen následuje jemné vedení, které je tu, aby vás podporovalo při každém kroku, který na Zemi činíte. Dovolte si napojit se na tuto věčně proudící řeku, která vždy tryská z vašeho bytí.

Můžete si také všimnout, že vaše záměry a tvoření se projevují v této nové energii rychleji, což vám umožňuje skutečně pochopit, kdy jste si zvolili následovat svou intuici a kdy jste si zvolili následovat mysl či touhy, které nemají podporu, protože uvidíte důsledek své volby velice rychle. S trpělivostí se vaše schopnost vybírat si pravdu, což bude sloužit jak vám, tak druhým, se stane zcela očividnou, když vstoupíte do proudu Stvořitelovy milující vibrace. Vše se velmi krásně otevírá, když si dovolíte vidět tu krásu a pravdu, která byla vždy kolem vás i ve vás přítomna.
Uvědomuji si přítomnost Kristova vědomí, které se aktivuje v nás všech, aby nám pomohlo vnést vibrace lásky zhmotněné na Zemi, ať už žijeme na Zemi či ve vnitřních rovinách. Já, Mistr Kuthumi, jsem si vědom mnoha mistrů a duší ve vnitřních rovinách, které nesou silnou přítomnost Kristova vědomí a přibližují se Zemi, aby podporovali Kristovy aktivace, které probíhají a budou probíhat i v následujících letech. Je nezbytné plně vtělit pochopení, že všechny ty postavy, které uctíváte, jste jim oddáni a respektujete je a které inspirují mnohé na Zemi, všichni nesou Kristovo vědomí  a jejich pozemské životy přinesly lidstvu kousky Kristova vědomí, aby došlo k plnému přijetí a ztělesnění Kristova vědomí ve všech.

Přichází Mistr Krišna a má pro vás velmi zvláštní službu.
Mistr Krišna vás žádá, abyste ho zavolali v meditaci a jednoduše v jeho přítomnosti a Kristových milujících vibracích dýchali.
Jste-li připraveni, Mistr Krišna by vám rád pomohl s odevzdáním všech energií utrpení, které můžete držet ve svém bytí, a chce zesílit vaši vibraci a očistit vaše světlo. Jednoduše řekněte: “S požehnáním Stvořitele a se souhlasem své duše žádám Mistra Krišnu, aby uvolnil a láskyplně rozptýlil veškeré utrpení, kterého se držím a které zůstává v mém fyzickém těle, bytí, vibraci a vědomí.”
Jen dovolte Mistru Krišnovi, aby pracoval s vašimi energiemi a v místě vibrace utrpení, které jste se drželi, ukotvil energii čisté radosti.
Mistr Krišna vám tuto službu poskytuje proto, aby přinesl a aktivoval vibraci Kristova vědomí, aktivní energii lásky z vašeho bytí. S uvolňováním veškerého utrpení také čistíte a léčíte vibraci utrpení z vědomí a vibrace lidstva a Země, což je krásná služba pro sebe ostatní i Stvořitele.

V přítomnosti jednoty, která se vytváří a manifestuje na Zemi a mezi všemi bytostmi, je větší příležitost pro urychlené léčení a další probouzení všech. Když se vy osobně zaměříte na svůj růst, rozšíření svého srdce a tak dále, bude vám to zpět odrážet vaše realita. To, čeho dosáhnete svým přirozeným procesem probouzení, ovlivní více než kdy dříve rozšíření a rozvoj ostatních na Zemi, jakožto i Matky Země. Například, když se zaměříte na rozšiřování své srdeční čakry, tak přirozeně zároveň rozšiřujete srdeční čakru Země, neboť jsme všichni jedno. Toto se dělo vždy, protože jsme rostli a rozšiřovali se na vnitřních rovinách a Země a lidstvo nám totéž začalo odrážet zpět. My nyní působíme jako vaše zrcadla, jak se rozšiřujete, abyste se stali něčím více, než je vaše současné uvědomění – vtělením pravdy Stvořitele.
Snáší se na vás požehnání Kristova světla a vibrací.
Mistr Kuthumi

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.Prevzaté z: http://www.transformace.info/
12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Meditace na zesílení spojení s našimi anděly strážnými


Láska vašich průvodců může být ve vašem životě přítomná a dávat vám mohutnou podporu anebo ve vašem vědomí přítomna být nemusí - to ovšem neznamená, že nejste svými průvodci zcela a bezvýhradně milováni. Ať už věříte, že máte průvodce, či ne, a propojujete se s nimi denně nebo vůbec, vaši průvodci tu jsou a jsou vždy po vašem boku. Nikdy vás neopouštějí a stále bdí nad vašimi životy, zkušenostmi a pozemskou existencí. Jejich posláním a starostí je vždy vás milovat a vést vás vaším pozemským duchovním životem, jak jen mohou. Je mnoho pracovníků světla, kteří nevěří v průvodce či jejich důležitost na své duchovní cestě; věří jen tomu, že je jen jedna energie, se kterou je možné se propojit, a to je světlo Stvořitele. Všechny ostatní energie či duše na vnitřní úrovni jsou jen odváděním od pravdy. Na tomto tvrzení je něco pravdy. Jakožto pro pracovníky světla na Zemi je vaším cílem a potřebou propojovat se se Stvořitelovým světlem, přijímat Jeho vibraci a pracovat s ní ve vaší fyzické realitě. Po pravdě není nic důležitějšího než právě toto - cítit světlo Stvořitele kolem i uvnitř sebe vám přináší velkou útěchu, ale v praxi vám také umožňuje žít na Zemi v pravdě.

Když mluvíme o průvodcích, nemáme na mysli nějaké rozptýlené energie, ale mluvíme o shromažďování různých aspektů a kvalit Stvořitele kolem vás. Vaši průvodci mají vědomí, které je čistší než vaše současné vědomí; jejich energie je vyšší, rychlejší a jemnější. Jsou schopni vidět skrze hranice a limity, které vám v životě brání vnímat širší obraz vaší pozemské zkušenosti. Jsou to přátelé, kteří tu jsou, aby vás podporovali a vedli, kdykoli potřebujete pomoci, dodat energii a zvětšit vaše schopnosti a umění manifestace. Přátelé, kteří jsou vždy pozitivní, milující a štědře poskytují svou energii a moudrost, ať děláte nebo říkáte cokoli - vaši průvodci se k vám nikdy neobrátí zády a nikdy vás neopustí. Jakožto pracovníci světla na Zemi hledáte vzestup, jednotu se Stvořitelem a manifestaci pravdy, lásky a posvátných schopností vaší duše; vaše cesta je někdy osamělá a těžká, jak se snažíte ze všech sil dosáhnout něčeho, co se může vašemu rozumu občas zdát nemožným. Vaši průvodci jsou tu, aby vám cestu ulehčili, pomáhali vám a prohloubili vaše propojení se Stvořitelem a aby vás bezpodmínečně milovali. Když duchovně rosteme, objevujeme naše vnitřní energie a rozpouštíme temnotu v nás, je velmi důležité, abychom byli bezpodmínečně milováni a cítili lásku kolem sebe, protože nám to umožňuje zůstat soustředěni na naše cíle. Když si začnete být vědomi té lásky, která vás obklopuje, pak začne ve vaší realitě a duchovním vývoji mocně působit, protože vám umožní cítit síť či základnu (bázi) podpory, která vás obklopuje a povzbuzuje v dosahování vašich cílů.

Vaši průvodci jsou energií, se kterou můžete mluvit jak v duchu tak nahlas, se kterými se můžete podělit o své nejhlubší pocity, a co je nejdůležitější, můžete je o cokoli požádat, a oni vám pomohou tím nejlepším způsobem, pokud je to Stvořitelovou vůlí a pomůže to vašemu duchovnímu vývoji.

Když přemýšlíme o našich průvodcích, musíme si uvědomit, že jsou projevem Stvořitele, jsou pojítky a mosty ke Stvořitelovu světlu. Nejdůležitější je uvědomění, že vy jste se Stvořitelem spojeni v jedno - a tudíž i vaši průvodci. Není žádná oddělenost, ani rozdíly mezi vámi a průvodci - a totéž platí o vás a Stvořiteli. Vy jste Stvořitelem a průvodci též. Propojení a přijetí energie vašich průvodců vás nejen obrovsky podporuje a poskytuje vám rady pro vaši realitu, ale umožňuje vám to přijmout novou vyšší vibraci Stvořitelovy duše. Je důležité zbavit se myšlenky, že průvodci odvádějí vaši pozornost od Stvořitele a přijmout že, vás spojují s Jeho hlubší úrovní. Ať už se svými průvodci spolupracujete nebo ne, budou tu pro vás, takže by možná bylo dobré začít s nimi budovat vztah a být si vědomi každé i nepatrné změny, kterou to přinese do vaší pozemské reality a zkušeností. Když spolupracujete se svými průvodci, vnášíte Stvořitelovu energii do svého života s větší intenzitou.

Já, Mistr Kuthumi, sloužím na Zemi mnohým jako průvodce; je to potěšení a čest otevřeně a naprosto milovat tolik duší, které přijímají mou přítomnost i Stvořitelovu duši, jež si přeji s nimi sdílet. Rád bych vám nabídl jednoduchou techniku, jak posílit přítomnost průvodců ve vaší realitě a jak ukotvit více Stvořitelova světla a vědomí ve vašem bytí, aby podporovaly růst vaší duše. Tato technika může být praktikována každý den a kýmkoli, ať už s průvodci hojně spolupracujete nebo si přejete začít.

Nyní vás prosím, abyste se klidně posadili a zaměřili se na svůj dech. Dovolte si vstoupit do hlubokého meditativního stavu bytí a mysli a každým okamžikem se oddávejte stále hlubšímu tichu i klidu.

Nejprve požádejte své osobní průvodce, aby k vám přiblížili svou energii se záměrem v lásce vás chránit a uvědomit vás o své čisté a láskyplné přítomnosti.

Uvědomte si své tělo, pocity a jakékoli vjemy, které se objeví.

Několikrát se zhluboka nadechněte a při výdechu uvolněte všechny strachy nebo bloky, které můžete mít v souvislosti s vašimi průvodci. Toto je důležité udělat, i když jste zvyklí se s nimi kontaktovat, protože to může vaše propojení prohloubit.

Požádejte své průvodce, aby skrze vaši korunní čakru zaplavili celé vaše bytí křišťálově čistou bílou energií. Prociťujte zejména to, jak křišťálová energie vplouvá do vaší mysli a odplavuje všechny myšlenky, aby mysl zůstala klidná a jen pozorovala vaše prožitky.

Požádejte svou duši, aby se zcela spojila se světlem a duší Stvořitele. Požádejte své průvodce, aby prohloubili toto propojení a postarali se o to, že každá část vašeho bytí bude propojena s duší Stvořitele a že Jeho Světlo proudí s lehkostí, silně, ale jemně do celého vašeho bytí. Soustřeďte svou mysl na pozorování celého procesu.

Až budete připraveni, požádejte své průvodce, aby s vámi nechali splynout své energie těch nejvhodnějších vibrací a kvalit. Můžete pak pociťovat, jak tato energie a světlo proudí do vašeho bytí. Jejich energie splývají s vašimi a vaše se sjednocují s jejich.

Toto je proces, kdy jsme všichni rovnocennými majáky světla a sdílíme své energie, abychom mohli vstoupit do hlubší jednoty se Stvořitelem a zažívat ji. Možná si uvědomíte barvy, obrazy, slova nebo pocity; jen je pozorujte. Dovolte tomuto procesu integrace, aby se dokončil; pak jen na chvíli spočiňte v těch energiích, aby se světlo mohlo ve vás "usadit" a zakotvit.

Účel této meditace je, aby vám pomohla v propojení s vašimi průvodci, kteří vás obklopují, umožnit vám naučit se s nimi komunikovat, rozpustit jakékoli bloky a zvýšit podíl světla ve vašem bytí.

Jak teď sedíte a přijímáte ucelenou energii společenství svých průvodců, můžete je začít žádat o pomoc ve vaší pozemské realitě a v duchovním růstu. Promlouvejte k nim ze srdce a věřte, že vás povedou, budou vás podporovat a pomáhat vám. Když je žádáte o pomoc a vedení, naslouchají vždy, ale v mocném splynutí s jejich energiemi bude mít vaše žádost větší sílu a oni budou mít větší možnost vám také pomoci. Pak si jen všímejte jakýchkoli změn nebo zážitků ve vašem životě a věřte, že jste svými průvodci a Stvořitelem bezpodmínečně milováni. Tato meditace vám umožní vyjádřit své pocity a touhy a také vám pomůže více si věřit.


Pamatujte si, že abyste mohli dostat, musíte nejprve požádat, abyste mohli požádat, musíte rozumět svým touhám. Když touha vychází z vaší vnitřní pravdy, pak vás Stvořitel vždy obdaruje hojností. Pak musíte být otevřeni přijímání. Vaši průvodci vás naučí, že Stvořitel je všude kolem vás i ve vás a že jste jedno se vším.

Oddělenost je iluze; sjednocení je proces přijímání vaší skutečné podstaty, tedy Stvořitele. Dovolte si přijmout tento proces a vnímejte ho jako odrazový můstek ke splynutí se světlem Stvořitele, které vychází z vás.

Já jsem Mistr Kuthumi.

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org.
Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Hanka B.

Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information