Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom,

ale voči Bohu.

Exupéry


Online

Máme online 21 hostí Designed by:

JAK POHLÍŽET NA OSOBNOST PDF Tlačiť E-mail
JAK POHLÍŽET NA OSOBNOST

"Pohleďte na své myšlenky a řekněte si: to nejsem Já. A budete svobodní. Podívejte se svým pocitům a odlepte se od nich: to ne­jsem Já - a osvoboďte se. Zasmějte se svému tělu: to nejsem Já - a budete volní."

Co považujeme za své běžné „já“? Zpravidla především své tělo, své myšlenky a své prožitky.

Mnozí sem začleňují i milované osoby, své blízké a přátele. Leckdo je ochoten ke svému „ já“ přiřadit i práci, na kterou je zvyklý, svůj dům, do­konce i svou oblíbenou košili, ze které nikdy ne­vyleze.

Takovéto široké „já“ nás nutí k zamyšlení. Je to ono, kdo se expanziv­ně zmocňuje všeho ko­lem, nebo jeho se zmoc­ňují všichni, komu se zachce?

Obklopuje nás mnohé, s čímž jsme si zvykli ztotožňovat své „já“, ale to mnohé - to ještě nejsme my. Naše „já“ se s mnohým prostě slepilo.

VY - TO NENÍ VÁŠ ROZUM ANI VAŠE MYŠLENKY.

Vaše myšlenky jsou produktem té konkrétní kultury, ve které vás napadlo se narodit. V jiné kultuře by do vás nahustili jiné myšlenky. Myšlenky vám mohou pomáhat, mohou vám překážet, mohou chybět, mohou vás tlačit dolů, aleje zřejmé, že myšlenky - to nejste vy.

VY - TO NEJSOU VAŠE EMOCE, PŘÁNÍ A POCITY.
Je zřejmé, že pro velmi mnoho lidí neexistuje rozdíl mezi, já“ a prožitky. Když se dospělý člověk připodobňuje k dítěti a pluje ve svých pocitech, s nimiž sám sebe ztotožňuje, je s nimi zajedno.

Vzpomeňte si, jak často a jak snadno a jednoduše se ztotožňuje­me s náladou, s pocity a emocemi, které se na nás nahrnuly. A právě v těchto chvílích nejsme schopni být adekvátní ve vztahu k jiným lidem a situacím.

Přestat se ztotožňovat se svými prožitky - to je základ každé seberegulace. Nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak zavést pořádek do svých prožitků a pocitů je - jednoduše je pozorovat. Již jsme o tom psali. Naše „já“ se prostě stáhne do ústraní a pozo­ruje, jak kypí láska, vzdouvá se hněv, cuká se ješitnost, pláče hoře, vře křivda a naříká stesk. Kdo už to pozoroval, ten ví, že podívaná je to velezajímavá. Někdy se zdá, že prožitky se zklidňují prostě proto, že se cítí trapně před klidným a hlubokým pohledem „já“. Když naše „já“ odejde od takových nevyvážených společníků, bude čisté a svobodné. Když je „já“ zapojeno do hry prožitků, napájí je svou energií, ale když s nimi přerušuje společné hry - přívod energie se přerušuje a prožitky se zklidňují.

Není třeba říkat, že cesty našeho „já“ se s touto nebezpečnou společností rozcházejí. Tato společnost nás totiž může přivést jen k problémům, rozvodům, do nemocnice nebo na hřbitov. Každý si své společníky v životě vybírá sám. Avšak když se prožitky zdo­konalují, když dospívají a moudří, tu k nim znovu přichází „já“. Může se s nimi ztotožnit a rozpustit se v nich, ale bude to rozhod­nutí našeho, já“, které se rozhodlo darovat se Jiným. Protože pro­žitky - to je něco Jiného.

A poslední věc. Ovšemže VY - TO NENÍ VAŠE TĚLO.

Napří­klad můžete mít podle místního standardu nepěkné tělo, ale nád­hernou duši. Slabé „já“ se spojuje se silným nebo krásným tělem téměř stejně často, jak je tomu i v opačném případě. Každý však souhlasí, že vaše tělo může pomáhat vašemu „já“ a může mu i překážet. Vaše „já“ se může přátelit s vaším tělem nebo může být s ním v nepřátelství. V každém případě však ztotožňovat se se svým tělem je poněkud divné. Druhou otázkou je, kdo je z vás silnější. Kdo z vás je pánem? Válčíte s tělem. Ale samotný fakt boje, byť i boje prohraného, ukazuje na samostatnost a suverénnost obou stran.

Tady jsou naše hlavní tři NE - JÁ: Rozum, Pocity a Tělo. Dej­me je dohromady: Tělo + Rozum + Pocity a dostaneme to, co je nejčastěji s úctou nazýváno Lidskou Osobností - psáno velkými písmeny. Souhrn tří NE - JÁ dává osobnost. Všechno je správné, protože

VAŠE OSOBNOST - TO NEJSTE VY.

Vaše osobnost - to je hlavní a unikátní nástroj vašeho pravého Já. To je to, s jejíž pomocí procházíte životem. Ale vaše osobnost - to nejste vy.

Je pochopitelně velmi důležité naladit správný vztah mezi Se­bou a svou Osobností. Je opravdu rozumněji mít rád a starat se o ni, aleje dost hloupé považovat ji za svou Svatyni a třást se před každým jejím vrtochem. Někdy se nám chce dát jí svobodu - ať si žije sama, jak umí. Ale jestliže je špatně vychována, a tak tomu bývá téměř vždy, velice živě organizuje výboje a zbavuje nás svo­body. Proto je lépe ji víceméně držet na uzdě. Jedním slovem - musíte vždy být výš, než je vaše Osobnost a její roztrpčení a ne­spokojenost se vás musejí dotýkat stejně, jako se rozumného Pána dotýkají roztrpčení a nespokojenost jeho dobrého psa.

Vaše Osobnost - to nejste vy. Můžete ji milovat, ale nevažte se na ni. Můžete jí pomáhat a dokonce ji i vychovávat. Je třeba se k ní chovat tak, jako ke kterémukoli jinému blízkému člověku.

Je špatné, když vás vaše osobnost neuspokojuje: nezdravé tělo, slaboduché myšlenky, ubohé pocity. Ale ve velkém součtu (ať už jsou jakékoli ty složky vaší Osobnosti) to není tak důležité. Důle­žité je, že když se s ní ztotožňujete, ztrácíte svou svobodu.

Pohleďte na své myšlenky a řekněte si: to nejsem Já. A budete svobodní. Podivte se svým pocitům a odlepte se od nich: to ne­jsem Já - a osvoboďte se. Zasmějte se svému tělu: to nejsem Já - a budete volní.
__________________________ __________________________ _

A ♥ A

Zdroje: MUDr. Vladimír Savčenko -Svět tvých iluzí, nakladatelství Eugenika, ww.doktorka.cz
Poznámka FACEBOOK:
autor foto/obraz: neznámý - google obrázky
Na sociální síti Facebook publikovala Alena A. © http://www.facebook.com/ pages/ Probuzen%C3%AD-2012-Awakeni ng-2012-/331005513586287
Tuto verzi je možné dále SDÍLET na všech sociálních sítích. KOPÍROVÁNÍ v nezkrácené a neupravené podobě je povoleno jen pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Prevzaté z: Probuzení * 2012 * - Awakening * 2012 *


Program podujatí - Gaia2010.sk


12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Láska, šťastie, dôvera v transformačnom procese

Už niekoľko článkov som napísal  o láske a vždy som si myslel, že už ma pravdepodobne nič nového nenapadne, s čím by som vám mohol potešiť vaše duše. A predsa sa mi ukázali nové myšlienky,  ktoré, si myslím, vás zaujmú.

Každá duša v každom veku má právo na lásku, šťastie.  Je to nádherný pohľad, keď vidíme šťastné páry na ulici ako sa prechádzajú držiac sa za ruky a z ich srdiečok len tak srší láska. Je to jedno či sú to mladý alebo v strednom veku a v poslednej dobe sa prestali hanbiť aj niektorí ešte skôr narodení.  Mám taký pocit, že transformačný proces nevynecháva ani túto stránku existencie, školu života na našej milovanej planéte.

Tento rok, ako už určite viete, alebo ste to zistili na vlastnej koži, je v znamení najväčších transformačný procesov. Najviac sú skúšane vzťahy. Či sú to priateľské, milenecké, rodinné, partnerské, pracovné, alebo vzťahy k hojnosti, vedomostiam, k prírode, k sebe samému  atď., všetky prechádzajú očistou. Všetci, ako sme tu na Zemi, všetci do jedného, do konca veľkých cyklov sme vyskúšaní. Na tých skúškach sa nás nikto nič nepýta, stačí, že máme dostatok informácií a preukazujeme sa s našim prejavením sa.  Tam kde nedokážeme udržať rovnováhu vzťahu,  je len otázka času na zmenu života.  V čom spočíva jeho rovnováha? Predsa v dôvere. Ak je naštrbená dôvera z jednej strany, veľmi ťažko sa to napráva. Ani prikrytie štrbiny s láskou niekedy nepomáha. V takýchto prípadoch často dochádza k odlišnému vnímaniu problému, čo nakoniec vyústi ku zmene, konaniu, pohnutiu sa zo stagnácie niekam.

Často práve tie odlišné vnímania a ich pevné a odhodlané naše bránenia donútia druhú stranu vo vzťahu, aby sa pohol niekam, urobil zmenu, aj za cenu odchodu, rozchodu, ukončenia vzťahu.

Pokiaľ by som  chcel uľahčiť túto tému, tak by som to mohol aj takto napísať. Tieto problémy najviac prežívajú karmické vzťahy, ktoré po ukončení  karmického dlhu skôr či neskôr zaniknú, aby ich predstavitelia mohli ďalej pokračovať v ďalších karmických lekciách.

Transformácia, to nie je len o karmických dlhoch a lekciách, priatelia.  Transformácia je o zmenách. Vieme a momentálne máme veľmi veľa poznatkov o tom, že terajší transformačný proces je o zmene vedomia.  Je to o zmene, premene myslenia a tým pádom aj konania. Ak rozprávame o zmene myslenia, tak nesmieme vynechať akceptáciu zmeny myšlienkových foriem, zmenu starých dogmatických myšlienkových štruktúr, programov.

Je to zvláštne, že väčšina z nás dokáže s ľahkosťou rozprávať o transformačných procesoch, ale len dovtedy, pokiaľ nás osobne nezasiahne tento proces. Potom akoby zabudli, že aj oni sú súčasťou tohto mystéria. Ak sa to týka nás osobne a nepasuje nám to, tak rovnako hromžíme, plačeme, nechápeme ako tí ostatní, ktorí absolútne nič nevedia o transformácii, duchovne.

Pravdepodobne, veľmi sme si zvykli na niektoré staré programové štruktúry vo vzťahoch a držíme sa ich ako kliešte. Zvláštne sú reakcie hlavne vtedy,  keď niekto úplne inak koná, ako to predpisujú staré vzorce správania. Krútime hlavou, nechápeme, prečo ten jednotlivec tak inak  koná vo vzťahu ako koná. Myslíme si, či nestratil svoj rozum. Priatelia, správne to myslíme, naozaj ho stratil. Stratil ten starý a prijal ten nový.

Viem sú to naozaj len jedinci, sú ako prvé lastovičky,  ukazujú nám nebojácne  možnosti transformácie, prijímania nového vedomia.  Tak trocha som vám teraz zabudol pripomenúť aj zrýchlený čas v tomto procese.  Tí ktorí sa neboja zmien a s vďačnosťou prijímajú všetky ponuky vesmíru v osobnom živote, čo znamená aj v partnerskom, čiže  aj v láske a šťastí, tak tí svoje karmické lekcie aj oveľa rýchlejšie zvládajú. Nechcem  osočovať tých, ktorí to nezvládajú, no viem, že  často len nechápavo krútia hlavami a vyslovujú otázku „ prečo“?

Chápem, je to pre nich kruté, lebo ich uhol pohľadu cez staré vzorce myslenia im nedovolí prekročiť ich prah vlastných strachov, ilúzií. Transformácia, čiže premena, sa bude stále viac a viac dotýkať práve aj v tomto smere všetkých nás. Prestaňme sa báť a prekročme vlastný tieň. Nebojme sa zmien. Viem, čoho sa najviac boja ľudia. Toho, že čo povie rodina, babička, dedko, veď oni sú úž starí a nepochopili by nás. A tak sa naďalej držíme starých programov,  hráme naše staré role, alebo sa aj meníme v niektorých oblastiach transformácie,  ale v tejto  s láskou v srdci tých starých dobrákov vedome klameme.

Už nehovoriac o tom, že to vidia naše deti a možno čoskoro to uvidia ich deti a budeme od nich rovnako očakávať, že sa pridajú k nám, aby rovnako klamali ako my. Tak sa to predsa robí, s láskou v srdci klameme pre umelé šťastie v rodine, vo vzťahu, v partnerskom živote, ale aj v kolektíve. Verte mi, nepíše sa mi toto všetko ľahko.  Je to len môj uhol pohľadu na momentálny transformačný proces.  Počuli ste niekedy o tom, že by Ježiš rozdelil ľudí na starých a mladých a mladým by povedal: s láskou v srdci a v úcte k ich veku môžete pokojne klamať?  Keď niečo vysvetľoval, všetkým rovnako dával a nechal to len na nich aby sa slobodne rozhodovali, či prijmú jeho učenie.  Prijatie, prijímanie   transformácie a následné postupné  zmeny a nielen jedna zmena vedomia, je cesta v našom Teraz a Tu. Slobodne prijímame, uvoľňujeme to staré a nalaďujeme sa na to nové. Je to naša voľba. Pokiaľ niekto nabral rýchlejšie tempo transformácie, tak mu to doprajme a nepozerajme sa na neho ako na nejakého čudáka, ktorý zrazu opustil staré, pre niekoho ako sa hovorí tisícročiami odskúšané, pre vás dobrý myšlienkový systém.

V transformácii som sa naučil jedno. S láskou a dôverou prijímam všetko, čo mi prináša vesmír. Rovnako je to aj v mojom partnerskom živote. Prijímam všetky zmeny a s dôverou prijímam rovnako aj lásku, šťastie.  Myslím si, že aj vy viete,  pred karmickými lekciami neutečieme, a to isté platí aj v partnerskom živote, v láske.  Kým voľakedy sme sa rozhodovali  desaťročia, dnes ten čas je skrátený. Ak sme sa naučili počúvať naše srdcia, tak tento proces je ešte rýchlejší.

Skúsme pochopiť  preto práve tých, ktorí už preskočili svoj vlastný tieň, postúpili v transformačnom procese aj v rámci vzťahu, lásky a šťastia aj tak, že dokázali netradičným spôsobom prijať zmeny vo vlastných osobných životoch. Na to predsa treba mať dostatok sily, odvahy.  Ak zbadáte takých, ktorý vôbec nezapadajú do starých štruktúr myslenia, tak im radšej fandite a nezatracujte ich. Čoskoro aj tak po týchto prvých lastovičkách priletia aj ostatné lastovičky, a to teraz myslím na nové generácie mladých, na ktorých sa dnes často pozeráme ako na nezodpovedných a to len preto, lebo ich myslenie je už iné než naše.

Myslím si, že to je len začiatok. Čo všetko sa bude ešte v budúcnosti masívne búrať?  Všetko to, čo my nezvládneme teraz v Teraz a Tu v tomto transformačnom procese.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information